Esperanto en Afriko 

1 - 10 (15)
 
 

Esperanto naskiĝas malrapide en Komoraj insuloj

2004-08-01

Mihidjahi Ali Mze estas instruisto, esperantisto en Komoraj insuloj. Ekde 1998 li ekamasigas la Esperanto-movadon en Komoraj insuloj.

Esperanto je ĉiuj direktoj

Ĉi-jare la instruisto fondis la 4-an Esperanto-societon en la lando, tiel ke ĉiu direkto (nordo, sudo, oriento, okcidento) havu unu klubon.

Esperanto je ĉiuj kanaloj

Mihidjahi Ali Mze instruas la internacian lingvon en lernejoj kaj per radistacio. Kiun li ne povas atingi per tiuj du kanaloj, tiuj havas la eblon partopreni korespondan kurson de Esperanto.

Planoj por la futuro

Li planas fondi en 2005 Esperanto-societon en la ĉefurbo kaj samjare estas planata la fondo de la unua nacia Esperanto-asocio de Komoraj insuloj.

Helpo al Afriko

La tutmonda asocio de Esperanto, UEA havas apartan intereson pri la progreso de Esperanto en afriko. UEA helpas afrikajn projektojn pere de sia Afrika Oficejo.

Hans Bakker estas verŝajne la plej konata esperantisto, kiu ankaŭ persone multe donacas al afrikanoj por helpi iliajn projektojn en la kontinento.

[landa-agado]

 

Ekkonu esperantan Afrikon per reta gazeto

2004-07-28

Instituto Zamenhof, kiu fondiĝas antaŭ ne longe, ekeldonas sian revueton ankaŭ per la interreto.

En la numeroj de OVo, la reta revuo de la instituto, oni povas legi pli plej diversaj informoj, kiuj venas de la Esperanto-mondo de la nigra kontinento.

[landa-agado]

 

Pilgrimaj vojoj gvidas al Togolando

2004-07-16

Radiostacio en Togolando elsendis 15minutan intervjuon kun grupo de esperantlingvaj katolikoj, kiuj vizitis la ĉefurbon de Togolando, Lome. Sekvis 45minuta diskuto pri la internacia lingvo kaj ĝia aplikado.

[landa-agado]

 

Instituto Zamenhof en Togolando

2004-07-14

En septembro 2004 ekfunkcios Instituto Zamenhof en Lome, la ĉefurbo de Togolando. Unu el la plej gravaj celoj estas Esperanto kiel vaste uzata afrika lingvo.

La afrikaj esperantistoj povas malfermi la instituton ĉefe helpe de donacoj de eksterkontinentuloj. Post kelkaj lernejoj kun Esperanto kiel lernata lingvo finfine ekfunkcios ankaŭ Esperanto-instituto en la afrika kontinento.

[landa-agado]

 

Poŝtkarto el Afriko

2003-11-28

La Afrika Oficejo eldonis poŝtkarton favore al la projekto 'Lernejoj por Evoluo". La karto montras unu el la unuaj klasĉambroj en la lernejo Jules Verstraeten en Codji, Benino. La lernejon, kiu nun jam havas tri klasĉambrojn en pli daŭra materialo, iniciatis Jean Codjo. Esperanton tie instruas Pierre Houenavo.

[NUN]

 

© EsperantoLand