Esperanto en Azio 

1 - 10 | 21 - 30 (32)
 
 

60 kilogramoj da donacoj de Japanio al Afganio

2004-11-03

Antaŭ ne longe fondiĝis la Afgana Amika Asocio de Esperanto-Movado en Kabulo, la ĉefurbo de Afganio. Japanaj esperantistoj planis helpi la novan societon per donacoj. Ili kolektis pli ol 60 kilogramojn.

En la donacpakaĵo estas 137 libroj, 10 persa-Esperanto vortaroj, 5 KD-aparatoj, 2 komputiloj kaj 20 sakoj da diversaĵoj, Esperanto-insignoj, flagoj, ktp. La sendokostoj estas ĉirkaŭ 1000 dolaroj, kiun pagas ne-esperantista kompanio.

[pluraj kanaloj]

 

Afgana Amika Asocio de Esperanto-Movado fondita

2004-10-31

Estis fondita Afgana Amika Asocio de Esperanto-Movado en Kabul, Afganistano la 24-an de septembro. La asocio konsistas el 10 universitataj studentoj, kiuj planas plugrandigi la organizon kaj instrui la internacian lingvon al siaj geamikoj kaj ankaŭ al aliaj dezirantoj.

[landa-agado]

 

185 studentoj lernas Esperanton en Koreio

2004-09-07

En Koreio Esperanto estas instruata en du universitatoj, Dankook kaj Uonkuang. Dum la pasinta semestro en 2004 185 studentoj elektis la internacian lingvon, kiel elekteblan studobjekton.

[nun]

 

Esperanto ekfloras en Irano

2004-08-19

Esperanto-movado komenciĝis en Babolsar per kurso en la Universitato Mazandaran en aŭtuno 2002. En la unua kurso partoprenis 8 lernantoj. Oni daurigis la kurson ĝis la fino de printempo 2003. En la klaso, iu fraŭlino de iu junula organizo de urbo Babolsar, partoprenis hazarde, kaj ekinteresiĝis pri Esperanto. Ŝi poste proponis havi E-kurson en la publika biblioteko de Babolsar.

Kun helpo de ŝi kaj alia membro de tiu organizo, oni komencis E-kurson en Babolsar. Ili preparis anoncon kaj reklamis pri Esperanta kurso. La kurso komenciĝis en junio. La entuziasmo de la babolsara loĝantaro por koni Esperanton estis ne kredebla. Pli ol 60 personoj partoprenis en la kurso. Oni uzis la salonon de teatro en urba biblioteko. Ĝis nun okazis 3 komencantaj kursoj kaj 3 progresantaj kursoj. Pli ol 100 personoj partoprenis en la kursoj de Babolsar kaj aliaj najbaraj urboj: Babol, Sari kaj Neka.

Esperanto kreskas per la helpo de la socio

Danke al la membroj de la guberni-oficejo, urba konsilio, urbestro kaj la respondeculoj en eduka kaj kultura organizoj, en majo 2004, la centro en publika biblioteko komencis la agadon formale. Esperantistoj nun havas propran ĉambron kun E-biblioteko. Ili ricevis pli ol 300 librojn de diversaj Esperanto-asocioj el Japanio, Brazilo, Nederlando, Francujo. La centro estas simbolo de amikeco de Esperantistoj tra la mondo.

Esperantistoj uzas bonajn klas-ĉambrojn por E-kursoj en la Kultura Domo de Babolsaraj Studentoj. La Kultura Domo mem formale reklamis pri Esperanto-Kurso en somero. Nun la lokuloj havas 2 kursojn por komencantoj kaj progresantoj tie.

Serioza laboro - oficiala registriĝo

Babolsar havas pli ol 20 aktivajn Esperantistojn kaj multaj interesiĝantojn. La formala nomo de la Babolsara Esperanto-Asocio estas "Verda Stelo de Babolsar". Esperantistoj aranĝis formalan registron kaj baldaŭ ricevos la aprobon de ŝtata organizo.

Estonteco: Esperanto-aranĝoj kaj kontaktoj

Esperantistoj el Babolsar planas partopreni en la Universala Kongreso en Litovio en 2005. Minimume 10 personoj decidis veturi tien. Oni volas grupe vojaĝi al Armenio, kaj poste al Litovio. Internaciaj kontaktoj tre helpas la esperantistojn en Irano por disvastigi Esperanton en la norda parto de la lando. La Babolsaraj esperantistoj invitas ĉiun Esperanto-parolanton ĝui la gastamon de la urbo apud la Kaspia Maro.

[landa-agado]

 

"Suno" gvidas vin tra Mongolio per Esperanto

2004-08-11

Antaŭ ne longi fondiĝis Mongola Centro "Suno" por Internacia lingvo, Kulturo kaj Turismo. La asocio ofertas diversajn turismajn servojn por esperantistoj, kiuj deziras turismumi en bela, azia lando, Mongolio.

Esploru Mongolion per 12 itineroj!

La Centro ofertas al la Esperanto-turistoj 5 diversajn programojn, kiuj prezentas la sekretojn kaj interesaĵojn de la mongolia ĉefurbo Ulambator. Pliaj 7 itineroj gvidas tra la tuta lando, dum kiuj oni povas gustumi la etoson de mongola nacia festo aŭ eksperti la etoson de la antikva ĉefurbo aŭ de la Gobi-dezerto.

[landa-agado]

 

Ĉina gazetaro vaste anoncis pri Esperanto

2004-08-02

La ĉina gazetaro lunde, la 26-an de julio tre amplekse raportis pri la dimanĉa malfermiĝo de la Universala Kongreso de Esperanto en Pekino.

Ampleksa artkolo pri Esperanto en 3 000 000 da ekzempleroj

Renmin Ribao estas la plej konata ĉina gazeto, kiu publikigis ampleksan artikolon pri la okazinta kongreso kaj pri Esperanto. En la gazeto estis aperinta ankaŭ la bonveniga mesaĝo de la prezidanto de la ĉina popola kongreso Wu Bangguo sen ajna mallongigo.

Esperanto, ilo por konservi lingvan diversecon

Tute apartan artikolon Renmin Ribao dediĉis al la Nitobe-simpozio, ligita kun la kongresa temo Lingva egaleco en internaciaj rilatoj. En la artikolo, la gazeto citas profesoron Su Jinzhi, kiu akcentis, ke Esperanto estas utila por konservi lingvan diversecon.

[libera-folio]

 

Ekkonu Nord-Koreion per Esperanto

2004-07-14

Interesa retpaĝaro pri Nord-Koreio kun informoj pri la lando, ĝia historio kaj ĝia nuna situacio estas legebla ankaŭ en Esperanto.

[landa-agado]

 

Junularo verdiĝas en Nepalo

2004-07-13

75 junaj Esperanto-parolantoj el tuta Nepalo partoprenis en la unua nacia kongreso de la Nepala Esperanto-Junularo la 26an de junio.

Kontribuo al la estonteco

La kunvenintoj planas interalie uzi siajn fortojn por helpi organizi la 4an Azian Kongreson, kiu venontjare okazos en Nepalo.

[tejo-aktuale]

 

Esperanto-movado de Kazaĥstano renaskiĝas en la interreto

2004-07-08

Junuloj en Kazaĥstano lernas Esperanton per la interreto kaj ekformas novan Esperanto-movadon en la lando.

Historio de Esperanto en Kazaĥstano

Ĝis la disfalo de Sovetio Kazaĥstano apartenis al ĝiaj membroŝtatoj. Kiel filioj de la centra sovetia Esperanto-asocio ekzistis kelkaj kluboj kaj societoj ankaŭ en Kazaĥstano. En la 80-aj jaroj la aktiveco de kazaĥaj esperantistoj estis fakte malmulte rimarkebla.

Post la disfalo de Sovetio la ĝenerala situacio en Kazaĥstano iĝis pli malbona. Tiu malpliboniĝo influis ankaŭ Esperanton. Oni nenion aŭdis pri nia lingvo.

Nun

Intertempe junuloj en Kazaĥstano lernas Esperanton en la interreto per la ruslingvaj retaj kursoj. La nombro de novbakitaj, kazaĥaj esperantistoj akiris jam la kritikan kvanton kaj nun kiel eksplodo naskiĝis Esperanto-movado en la lando.

La aktivecoj de kazaĥaj esperantistoj nun koncentriĝas al la interreto. Ili ekfunkciigis retgrupon kaj tie komenciĝis diskutoj kaj la planado de la estonteco de Esperanto-aktiveco en Kazaĥstano.

Estonteco

Grupo de novaj, kazaĥaj esperantistoj planas partopreni la 60-an Internacian Junularan Kongreson en Kovrov en Rusio. Tio estos la unua fojo, kiam kazaĥaj esperantistoj renkontos grupe unu la alian.

Eluzante la spertojn de internacia aranĝo kazaĥaj esperantistoj planas organizi la unuan renkontiĝon de la nova tempo de Esperanto en Kazaĥstano, la Unuan Tutkazaĥian Kunvenon fine de julio.

[e-rus-info]

 

21 minutoj pri Esperanto en Tajvano

2004-06-18

La tutlanda stacio Radio Tajvano dissendis 21minutan, tre favoran telefonan intervjuon pri Esperanto.

Ĵurnalisto de la german-lingva sekcio ĉe Radio Tajvano telefonis al la Esperanto-parolanto Reza Kheir-Khan kaj intervjuis lin pri Esperanto kaj pri lia agado.

Post la dissendo la intervjuo daŭre estas aŭkultebla ĉe la retpaĝaro de Radio Tajvano.

 

© EsperantoLand