Esperanto en Azio 

11 - 20 | 31 - 32 (32)
 
 

Lernantoj en Barato: Pri Esperanto pere de la angla

2004-06-15

En Barato (Hinda Unio) tekstlibro pri la angla lingvo, kiun oni uzas en la 6a klaso, enhavas kelkajn informojn pri Esperanto.

Pro la teksto la intereso de la lernantoj estas sufiĉe granda pri la internacia lingvo. La Federacio Esperanto de Barato (FEB) nun rikoltas la fruktojn de multjara laborado.

[informado]

 

Novaj fortoj en Nepalo

2004-05-26

Dum la 7a nacia kongreso de la Nepala Esperanto-Asocio oni komencis prepari la 4an Azian Kongreson, kiu okazos en Nepalo. Tiucele la asocio elektis novan estraron, kies tasko estos interalie la organizado de la Azia Kongreso. La estraro petis la helpon de la enlandaj esperantistoj, por ke la kongreso estu altkvalite organizite.

[NUN]

 

Volontulo serĉata - pro neatendita sukceso en Indonezio

2004-05-19

Pro la neatendita intereso pri kurso de Esperanto en la indonezia lingvo oni serĉas volontulon, kiu povos belaspektigi la kurson por la retpaĝaroj de TEJO/UEA. Utilos iom da scio pri vikioj, sed supozeble ne necesas kompreni la indonezian lingvon.

Artikolo vekis Indonezion lerni Esperanton

Hazairin R. Junep pretigis kurson de Esperanto en la indonezia lingvo. Li aperigis artikolon en indonezia scienca revuo pri la nova kurso kaj ekde la apero de la artikolo li ricevas amason da petoj pri lernado de Esperanto.

La aktuala kurso en la indonezia lingvo (Mengenal Bahasa Esperanto) bezonus iom da retpaĝa aranĝo por esti pli bone uzebla.

[esper-inform]

 

Malkovru Ĉinion per Esperanto

2004-04-27

Ĉinio invitas al malkovro per Esperanto jam de 35 jaroj: Ĉina Radio Internacia dissendas informojn pri Ĉinio kaj pri la mondo per la okuloj de Ĉinio ankaŭ en Esperanto jam de pli ol tri jardekoj.

Pri Ĉinio en 43 lingvoj

Ĉina Radio Internacia elsendas sian programon en 43 lingvoj kaj dialektoj de la ĉina. Inter la elsendoj ankaŭ la Esperanto-programo ricevas duonhoron ĉiutage.

La programo havas semajnan ritmon, pri kiu informas la Esperanto-redakcio de Ĉina Radio Internacia.

 

Ĉinaj studentoj pri turismo lernas Esperanton

2004-03-26

En la Ĉina Universitato de Administro kaj Softvaro en Pekino, la 13-an de marto, 2004 startis E-kurson por komencantoj, en kiu partoprenas pli ol 80 gestudentoj el la Fakultato pri Turismo Internacia. La kursojn gvidas s-ro Cui Jiayou.

 

Korespondi kun koreaj studentoj

2003-11-07

Ĉirkaŭ 300 koreaj studentoj ĉi-semestre komencis lerni Esperanton - por subteni ilin oni serĉas korespondajn partnerojn. La peto korespondi kun korea studento aŭ studentino direktiĝas same al spertaj parolantoj de Esperanto kiel al nunaj lernantoj. Interesitoj estas petataj enskribi mesaĝeton sur la paĝoj de la Esperanto-Kulturcentro Seoul en la rubriko "Libera skribo". La docento, LEE Jung-kee, esperantunitel.co.kr, tre ĝojos pri multnombra subteno kaj kuraĝigo de siaj studentoj.

[NUN]

 

197 Esperanto-studentoj en la universitato Dankook (Koreio)

2003-09-23

En la du lokoj de la korea universitato Dankook - Seoul und C'onan - ĉi-semestre sume 197 gestudentoj lernas Esperanton. La kursoj estas parto de la oficiala lernoprogramo kaj la partoprenantoj ricevos du notojn dum la semestro; la granda studenta intereso zorgas pri firma enradikiĝo de la oferto en la universitato.

Kiu volas korespondi koree?

Por la Esperanto-studentoj oni serchas korespondajn partnerojn. Interesitoj povas enskribi sin per mesaĝo ĉe la Seula Esperanto-Kulturcentro en la rubriko "Libera skribo".

NUN

 

Esperanto-kursoj ĉe la Universitato Wonkwang en Koreio

2003-09-14

Esperanto estis enkondukita oficiale ekde septembro en la nuna lernojaro de la Universitato Wonkwang en Koreio. En la taga duhora leciono aliĝis 45 gestudentoj kaj en la vespera leciono partoprenas 24 interesitoj. Tiuj nombroj estas tre kontentigaj - ja la kursoj okazas nun je la unua fojo.

Docento estas LEE Jung-kee, la nuna prezidanto de la Korea Esperanto-Asocio; kontakto per esperantunitel.co.kr .

NUN

 

Nepala Esperanto-Asocio havas 79 membrojn

2003-07-29

Ekde 1990 la Nepala Esperanto-Asocio instruis Esperanton al 700 homoj; la asocio nun havas 79 membrojn.

5a Internacia Himalaja Renkontigho

Al la aktivecoj de la Nepala Esperanto-Asocio apartenas interalie la Internacia Himalaja-Renkontiĝo, kiu okazos venontjare jam la kvinan fojon, de la 26a de februaro ĝis la 8a de marto 2004. Unue oni vizitos Katmandon, Patanon kaj aliajn lokojn, poste oni de la Pokhara-valo migros dum kvin tagoj ĝis Punhill (3210 m).

Esperanto en Azio, Ondo de Esperanto

 

Korea Esperanto-Asocio kontraŭ la iraka milito

2003-03-30

La Korea Esperanto-Asocio nomis la atakon de Usono al Irako "nek justa nek pravigebla pro tio, ke la atako ne estis agnoskita laŭ la Ĉarto de
Unuiĝintaj Nacioj". Oni atentigas, ke la esperanto-parolantoj tra 116 jaroj "persiste sekvis la vojon, kiu kondukas nin al mondo-paco". La Korea Esperanto-Asocio, kies deklaron voĉdonis ties estraro, "forte postulas ĉesi la atakon fare de Usono".

Esperanto-Asocioj tradicie politike neŭtralaj

La deklaro prezentas specialaĵon pro tio, ke la Universala Esperanto-Asocio (UEA), kies landa asocio estas Korea Esperanto-Asocio, komprenas sin esti politike neŭtrala. Pro tio oni ne komentas politikajn demandojn. Ĝis nun la Korea Esperanto-Asocio estas la sola membroasocio de UEA, kiu prenis oficialan pozicion pri la iraka milito. Sed ja du asocioj sendependaj de UEA faris deklarojn kontraŭ la iraka milito: la politike maldekstra Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) kaj la "Esperanta Civito".

Protesto de junaj Esperanto-parolantoj

Kiel la prezidanto de la Korea Esperanto-Asocio (KEA), LEE Jung-kee, informis al "EsperantoLand", "kiel pacamantaj esperantistoj, ni ne povis silenti plu konscience. Plie, laste koreaj junaj esperantistoj forte protestis al KEA pro silento al sociaj kaj nejustaj aferoj, kiuj okazis enlande kaj
internacie."

Originala teksto:


Deklaro de Korea Esperanto-Asocio rilate al la milito fare de Usono

Okaze de la atako de Usono al Irako, nome de KEA ni, pacamantaj koreaj esperantistoj deklaras, ke la atako estas nek justa nek pravigebla pro tio, ke la atako ne estis agnoskita laŭ la Ĉarto de UN-oj.

Tra 116 jaroj, ni esperantistoj persiste sekvis la vojon, kiu kondukas nin al mondo-paco.

Surbaze de la idealo de D-ro Zamenhof kaj la interna ideo de Esperanto, Korea Esperanto-Asocio forte postulas ĉesi la atakon fare de Usono, kaj esperas ke la mondo estu regata de paco kaj egaleco.

Protestante kontraŭ ia ajn milito sur terglobo,
la 21-an de Marto 2003

Korea Esperanto-Asocio

 

© EsperantoLand