Esperanto en Europo 

11 - 20 | 31 - 40 (78)
 
 

5a Novjara Renkontiĝo 2006/7 en Trier/Mosel

2006-06-19

La kvina Novjara Renkontiĝo (NR) de EsperantoLand okazos de la 27a de decembro 2006 ĝis la 3a de januaro 2007 en Trier/Mosel; estos aldonaj tagoj de la 26a de decembro ĝis la 7a de januaro. La organizantoj atendas partoprenantojn el deko da landoj.

En la pasinta, kvara Novjara Renkontiĝo (NR) partoprenis entute cent dudek homoj; pli ol la duono venis el Belgio, Britio, Danio, Francio, Hispanio, Luksemburgio, Nederlando, Pollando, Rusio, Svedio kaj Svislando. Venis ankaŭ 30 infanoj inter kelkaj monatoj kaj 15 jaroj. Dum la renkontiĝo okazis ankaŭ kursoj por komencantoj, progresantoj kaj konversaciantoj.

Kiu partoprenis kaj partoprenos?

En la reto estas legebla la listo de la pasintjaraj partoprenintoj kaj tiu de la ĉi-jaraj aliĝintoj, kiu troviĝas trideko da aliĝintoj (stato de la 19a de junio 06).

 

Pli ol dekdu nacioj ĉe la 4a Novjara Renkontiĝo 2005/6

2006-01-13

Koncerto de Kim Henriksen, mezepoka vespero de Christoph kaj Ines Frank kaj en plia vespero koncerto de Ĵomart kaj Nataŝa kun ilia filino Karina - tiuj verŝajne apartenis al la plej memorindaj eventoj de la 4a Novjara Renkontiĝo de la asocio EsperantoLand, kiu okazis dum la jarŝanĝaj tagoj 2005/6. La sekva NR 2006/7 okazos en Trier, de la 27a de decembro 2006 ĝis la 3a de januaro 2007, aldonaj tagoj de la 26a de decembro ĝis la 7a de januaro.

La aranĝo okazis de la 28a de decembro 2005 ĝis la 8a de januaro 2006 en Frankfurt ĉe Main, la naskiĝurbo de Goethe, al kies gepatra domo kondukis unu el la ekskursoj.

Partoprenis en la renkontiĝo entute 119 homoj el dek du landoj, el kiuj 65, do iom pli ol la duono, venis el eksterlando. Tio certigis agrable internacian etoson por la multjaraj Esperanto-parolantoj kaj bonan ĉirkaŭon por kelkaj komencantoj kaj progresantoj, kiuj lernis kaj plulernis dum la renkontiĝo; la partoprenantoj povis libere elekti la partoprentagojn - ĉu nur komence, ĉu tuttempe aŭ ĉu nur fine post aliaj silvestraj aranĝoj. Jam eblas rigardi unuajn fotojn.

Internacia infanaro

Partoprenis trideko da infanoj inter unu kaj dek kvin jaroj, el sep diversaj landoj, kiuj povis konstrui kastelojn, produkti feltajn ornamaĵojn, partopreni en mezepoka festo, pentri figurojn, sekvi lingvokurson aŭ kune amuziĝi laŭplaĉe.

Raportoj en gazeto kaj televido

La renkontiĝo vekis la intereson de la redakcio de la gazeto "Frankfurter Rundschau", kiu raportis dufoje, pri la aranĝo kaj pri vizito de deko da partoprenantoj ĉe ili. Krome raportis la televido "Rhein-Main-TV" dum du informriĉaj minutoj kadre de la regionaj novaĵoj, en kiuj aperis ankaŭ Ĵomart kaj Nataŝa.

Pri "La postdomo", Sudoku kaj kelkaj ekskursoj

Dum la NR oni povis aŭskulti prelegojn kaj kursojn pri diversaj temoj; okazis interalie amuza prezento de "La postdomo" fare de ties aŭtoro István Ertl, legado de poemoj, diskuto pri "Esperanto kaj politiko", Jogo-kurso, Sudoku-rondo kaj korusaj kunvenoj. Ekskursoj krom la du menciitaj gvidis la partoprenantojn al la urbo Mainz kaj al la urboparto Höchst. Krome ne povis manki la silvestra festo, dum kiu meznokte oni grimpis al la kvina etaĝo de la domo por tie povi spekti dum unu horo ĉiuflanke la piroteknikaĵojn de la ĉi-kampe vere tre aktivaj frankfurtanoj.

 

Vizitu la urbon Moravske Budejovice per Esperanto rete!

2005-09-07

La ĉeha urbo Moravske Budejovice havas sian oficialan retpaĝon ankaŭ en Esperanto. En la retpaĝaro oni trovas preskaŭ ĉiujn uzeblajn kaj necesajn informojn pri la urbo.

[landa-agado]

 

Dokumento vokas EU-n diskuti pri Esperanto

2005-08-22

Tuj post la jubilea, 90-a Universala Kongreso en Litovio okazis NITOBE-Simpozio en la litova parlamentejo, kies findokumento proponas al la Eŭropa Unio dsikuti pri Esperanto kiel antauenigilo por lingva egaleco.

[esper-inform]

 

Prezento de la budapeŝta ĉielo en Esperanto

2005-08-17

Enkadre de la programo de Internacia Junulara Semajno en Hungario - post multjara paŭzo - la 10-an de aŭgusto denove estis Esperantlingva prezento en la Budapeŝta Planetario.

La "esperantigita" programo temis pri la vidindaĵoj kaj konstelacioj, videblaj en la budapeŝta nokta ĉielo.

[pluraj kanaloj]

 

Esperanto prezentiĝis dum kulturfestivalo en Kiel

2005-08-10

Dum la kulturfestivalo "Gaardena Kulturbazaro" estis starigita ankaŭ Esperanto-informejo. La festivalo okazis en la eksterlanda kvartalo de la germana urbo Kiel. La informejo vekis grandan intereson, ĉar ĝi estis starigita proksime de muzikisto kaj tiel la aŭskultantoj de la fremda muziko volonte ekinteresiĝis pri la internacia lingvo.

[landa-agado]

 

Esperanto ricevis 5-oble pli ol la angla

2005-07-14

Pola Radio Internacia en ĉiu jaro faras statistikon pri envenintaj leteroj de aŭskultantoj. La laŭlingvan statistikon ankaŭ pasintjare gvidas Esperanto. La redakcio ricevis pli ol 4 000 leterojn en la internacia lingvo.

[esper-inform]

 

Librodonaco por muzeo

2005-07-10

Kadre de la 64-a Hispana Kongreso de Esperanto estis donacita la Esperanto-traduko de la fama libro "Don Quijote" por ke ĝi estu montrita inter la aliaj lingvo-versioj dum konstanta ekspozicio en la naskiĝdomo de Cervantes, en Madrid, Hispanio.

[nun]

 

30 000 poŝtmarkoj pri UK

2005-07-09

Okaze de la Universala Kongreso en Vilnius, Litovio aperis poŝtmarko dediĉita al la jubilea, 90-a UK. Sur la poŝtmarko estas portreto de L. L. Zamenhof kaj la emblemo de la kongreso.

[landa-agado]

 

EP-ano por Esperanto

2005-07-08

La pola Eŭropa Parlamentano, Margareta Handzlik vizitis s-ron Jan Figel, membro de Eŭropa Komisio pri edukado kaj kulturo, la 5-an de julio. Dum la renkonto estis traktita ĉefe Esperanto, kiel solvo savi multlingvismon.

Jan Figel tre ekinteresiĝis pri la internacia lingvo, kiel ilo por plifaciligi lernadon de fremdaj lingvoj.

[gazetaraj komunikoj de UEA]

 

© EsperantoLand