Literaturo 

1 - 10 (18)
 
 

Verko de Nobel en la slovena per Esperanto

2004-06-27

La dramo "Nemeza" de Alfred Nobel aperis la unuan fojon en la slovena lingvo. La verkon tradukis Vinko Oŝlak, kiu uzis la Esperanto-version aperintan en 2003 por sia laboro. La verko estas elŝutebla senpage kiel elektronika libro.

Esperanto - ponto inter foraj kulturoj

La traduko de "Nemeza" ne estas la unua fojo, kiam Esperanto peras inter foraj kulturoj. Jam en la dudekaj kaj tridekaj jaroj multaj eŭropaj kulturaĵoj estis tradukitaj interalie al la japana lingvo pere de Esperantolingvaj antologioj.

[nun]

 

La unua Esperanto-libro reeldonata

2004-06-15

La rusa eldonejo "Impeto" reaperigis la unuan libron de Esperanto, kiu origine eldoniĝis en 1887.

Per tiu unua libro "D-ro Esperanto. Internacia lingvo" enmondiĝis la lingvo, kiu poste ricevis la pseŭdonimon "Esperanto" de la aŭtoro (Ludoviko Zamenhof). La daton de la cenzura permeso disvastigi la presitajn ekzemplerojn, la 26an de julio 1887, oni konsideras kiel naskiĝdaton de Esperanto.

[esperanto-rus-informoj]

 

Librovendejo kun Esperanto-angulo

2004-05-30

Ekde aprilo 2004 en Kaunas, Litovio, funkcias nova librovendejo "Septynios vienatves" kun sekcio de libroj en kaj pri Esperanto. La librovendejo situas en la urbocentro.

La nuna vendejo estas jam la dua librovendejo en Kaunas, kiu havas apartan fakon de Esperanto-libroj. Ankaŭ en Vilnius funkcias unu librovendejo, "Antakalnio peleda", kiu ofertas Esperanto-literaturon.

 

70 titoloj pri la Esperanto-historio de GDR

2004-03-15

Grupo en orienta Germanio kolektis memoraĵojn kaj kreis grandan verkaron pri la Esperanto-historio de la Germana Demokratia Respubliko kaj de la sama regiono antaŭ 1945.

La kolekto konsistas el 70 titoloj de libroj, lumdiskoj kaj videokasedoj. Dum pli ol kvin jaroj kunlaboris entute 35 homoj per unuopaj verkoj. Ralf Kuse ricevis eĉ premion ĉe la konkurso "Belartaj Konkursoj" de la tutmonda Esperanto-asocio, UEA.

[Verda Informilo]

 

420 Esperanto-aŭtoroj

2003-11-29

La nomoj de ĉirkaŭ 420 Esperanto-aŭtoroj troviĝas sur retopaĝo de la sveda Esperanto-aŭtoro Sten Johansson. En la aŭtorlisto krome enestas proksimume 50 pseŭdonimoj. Pri pli ol 250 aŭtoroj estas aldonaj informoj sur pliaj paĝoj.

La literaturaj paĝoj de Sten Johansson enhavas krome liston de ĉirkaŭ 170 originalaj romanoj en Esperanto; aldonitaj estas listo de noveloj, novelkolektoj kaj rakontoj en proksimume 290 libroj, listo de 80 originalaj teatraĵoj kaj de 400 poemaroj. Kompletigas la literaturajn paĝojn de Johansson kolekto de recenzoj de la Esperanto-literaturo kaj bibliografio de libroj pri la postmilitaj Esperanto-verkoj kun proksimume tridek titoloj.

 

Teatraĵo de Alfred Nobel aperis en Esperanto kaj la sveda

2003-07-19

Preskaŭ nekonata restis la teatraĵo "Nemesis" de la sveda donacinto de la Nobel-premioj nomitaj laŭ li - la Stokholma Esperanto-eldonejo nun eldonis dulingvan noveldonon en la sveda kaj Esperanto. Alfred Nobel skribis la tekston en jaro 1896, mallonge antaŭ sia morto; la teksto entenas fortan atakon kontraŭ la kristana religio kaj la katolika eklezio. La heredintoj de Nobel tial forĵetis la eldonon preskaŭ komplete post lia morto.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Explosiv" - eksplodiva

Laŭ la opinio de la recenzinto de la renoma germana gazeto, Robert von Lucius, oni povas nun helpe de la teatraĵo reinterpreti la konvinkojn kaj intencojn de Alfred Nobel (FAZ, 2003-07-14). Interalie oni povas nun dubi, ke la nobelpremio pri literaturo estis disdonita en la unuaj jaroj laŭ la volo de la donacinto - aŭtoroj kiel Tolstoi, Zola, Strindberg kaj Ibsen neniam ricevis la premion.

esper-german

 

Fabelkonkurso por infanoj:
Limdato proksimas!

2002-09-01

La finna Päätalo-Instituto invitas ĉi-jare jam la trian fojon infanojn el la tuta mondo al partopreno en internacia fabelverka konkurso; infanoj ĝis 14jaraj sendu siajn memverkitajn fabelojn en Esperanto tiel, ke ili alvenu ĝis la 20a de septembro en la finna urbo Taivalkoski.

Pasintjare tridek fabeloj

Entute tridek fabeloj en Esperanto verkitaj partoprenis en la konkurso pasintjare; kelkaj el ili estas legeblaj sur la retpaĝoj de la Päätalo-Instituto. La esperantlingva branĉo aldoniĝis antaŭ du jaroj - jam de 1993 oni serĉas la plej bonajn infanajn fabelverkantojn en finna lingvo.

Rajtas partopreni ankaŭ grupoj

Por la partoprenantaj infanoj estas tri kategorioj, ĝis 9 jaroj, ĝis 11 jaroj kaj ĝis 14 jaroj. Krom unuopaj infanoj ankaŭ grupoj, ekzemple lernejaj klasoj, rajtas verki fabelon; oni prijuĝos aparte unuopulojn kaj grupojn. Ne estas fiksita la longeco de la fabeloj. Plenkreskuloj rajtas teknike helpi en la skribado aŭ tajpado laŭ sia konscienco. La verkoj alvenu ĝis la 20a de septembro 2002 ĉe la adreso

Päätalo-Instituto
PL 39
93401 Taivalkoski
Finnlando

Sur la koverto oni notu "Fabelkonkurso"; oni uzu pseŭdonimon kaj indiku, ĉu temas pri grupo aŭ unuopulo. La nomon, adreson, naskiĝdaton kaj (se eble) telefonnumeron aŭ retadreson de la konkursanto oni aldonu en aparta koverteto. Pliaj informoj haveblas ĉe la komisiito, s-ino Aini Vääräniemi, aini.vaaraniemi@pp.inet.fi .

[e-ins]

 

"La baptofilino" - traduko el la eŭska

2002-08-14

La rilaton inter tridekjara viro kaj lia baptofilino priskribas la romano "La baptofilino", kiun eldonis la brazila eldonejo "Fonto" antaŭ nelonge en Chapecó.

La viro loĝas en malnova domo kun sia servistino, sen teknikaj aparatoj kaj preskaŭ sen kontakto al la ekstera mondo. Li havas fianĉinon, sed liaj sentoj al ŝi jam malaperis. Ĉe li vivas lia dekunujara baptofilino, ankoraŭ infano, kiun li pro ŝia senkulpeco adoras kaj kun kiu li survojigas intiman rilaton. Tiu evoluas ĝis subita evento.

"Literatura gemo"

Laŭ Donald Broadribb, kiu recenzis la romanon por la libroservo de la Flandra Esperanto-Ligo (FEL), temas pri "literatura gemo". La aŭtoro, Jon Mirande, laŭ Broadribb estas kontraŭkulturema ekstremisto eŭska - la recenzinto komentas, ke "literaturaj trezoroj troveblas ankaŭ en lokoj nekredeblaj". La romanon tradukis el la eŭska Joxxemari Sarasua. La 94paĝa libro estas mendebla ĉe la libroservo de FEL kontraŭ 9 eŭroj; aldoniĝas la afrankokostoj.

[nova]

 

© EsperantoLand