Renkontighoj 

11 - 20 | 31 - 40 (78)
 
 

Naĝejo, promenoj kaj multa babilado

2010-05-14

Dekduo da Esperanto-parolantoj el Germanio kaj Belgio partoprenis en la unua renkontiĝo PRINTEMPE, kiu okazis de la 1-a ĝis la 6-a de aprilo rande de la eta vilaĝo Baasem en la Eifel-regiono, sude de Kolonjo.

Fakte nur dek unu homoj vere parolis Esperanton - ĉeestis kvar infanoj, el kiuj la du beboj ĉefe "suĉis Esperante". La tempo agrable pasis per multa babilado, ofta vizitado de la endoma naĝejo, pluraj promenoj kaj ekskurseto al la apuda Kronenburg. Prezentiĝis pluraj prelegoj kun diskuto, interalie pri la glosaro de Karol Piĉ', pri Esperanto en Eŭropa Unio kaj pri Kelmis/Moresnet kaj ĝia historio. Kvankam la renkontiĝo estis relative malgranda, la partoprenantoj multe ĝuis ĝin kaj esperas reveni sekvajare.

La venontjara PRINTEMPE okazos verŝajne en la sama regiono, proksime de Belgio kaj Nederlando, dum pasko kaj ĉirkaŭaj tagoj - supozeble de la 18-a ĝis la 25-a de aprilo 2011.

 

Internacia Kongreso en Strasburgo

2010-03-20

La asocio EsperantoLand planas Internacian Kongreson (IK) en Strasburgo, de la 6-a ĝis la 13-a de aŭgusto 2010. La kongreso traktos Esperantujon kaj Esperanto-agadon, sed havos ankaŭ ofertojn pri aliaj temoj kaj kadran programon. Kelkaj homoj jam aliĝis.

Kongresejo estos hotelo en kvaronhora piedira distanco al la urbocentro kaj katedralo de Strasburgo. Aparte alloga estas Strasburgo, kiu estas bela kaj histoririĉa; ĝi invitas al promenoj kaj ekskursoj dum someraj tagoj. Jen pliaj informoj kaj la aliĝilo.

 

Komune festi la novan jaron

2010-02-23

Entute 194 homoj partoprenis en la 8-a Novjara Renkontiĝo (NR) kaj la 1-a Novjara Internacia Semajno (NIS) de EsperantoLand en Saarbrücken, kiuj okazis de la 27-a de decembro 2009 ĝis la 3-a de januaro 2010. Ili venis el 14 landoj, interalie el Kanado, Aŭstralio kaj siberia Rusio, sed plejparte el la pli proksimaj Belgio, Francio, Svislando kaj Germanio. Tri kvaronoj venis el eksterlando, pro kio regis bele internacia etoso.

Multaj denaskuloj

56 infanoj kaj junuloj ĝis 14 jaroj multe ĝuis la kunestadon kaj la programon kun manlaboro, ludoj, prezentado kaj lernado de pupteatro - ĉio sub lerta gvido de Christoph Frank subtenata de Betti Maul-Propadović kaj Nicky Janssen. Almenaŭ tridek infanoj lernas Esperanton denaske kaj jen dum NR havas belan eblecon interkonatiĝi kaj amikiĝi kun samaĝuloj el aliaj landoj.

Koncertoj kaj teatraĵo

Prezentiĝis koncerto de Martin Wiese kun malnovaj kaj novaj kantoj ĉefe rokstilaj, bela koncerto de Lena kun Ĵenja, Gretel kaj Jorinde (lastatempe formiĝinta grupo) kaj aŭdeblis imponaj operaj kantoj de Vladimir Merkulov en Esperanto (akompanata de Lena Wilke). Krome vespere oni vidis teatraĵon, ludis - kaj kompreneble festis la novan jaron dancante ĝis la frua mateno. Okazis diversaj prelegoj kaj kursoj traktantaj ekzemple la ĉinan historion, budaisman meditadon, la ŝanĝojn post 1989, la planedan sistemon, ludan pedagogion kaj ankaŭ venkon (aŭ malvenkon) kaj strategion por Esperanto.

1-a Novjara Internacia Semajno (NIS)

Junuloj kaj junaj plenkreskuloj povis ĝui ekzemple la diskotekon, du enketludojn, ekskurson al Strasburgo aŭ prezenton de filmoj de Mr. Bean. Kaj kompreneble ili amuziĝis ankaŭ laŭ propra programo.

Lingvokursoj kaj ekzamenoj

Kiel kutime dum NR estis kursoj por komencantoj, komencintoj kaj progresintoj, ĉi-foje denove de Katalin Kováts, Gunter Neue kaj Sylvain Lelarge. Katalin ankaŭ preparis interesitojn por la internaciaj ekzamenoj kaj ekzamenis kun helpo de Cyrille Hurstel dekon da homoj. Por kontroli la ekzamenojn, vizitis la ejon la direktorino kaj la vicdirektoro de la hungara instituto, kiu afable akceptis la Esperanto-ekzamenojn en sia programo.

Multa gazetara raportado

Aparte afable raportis la gazetaro pri nia internacia kunveno. Germana novaĵagentejo komencis per regione sendita raporto, sekvis pluraj represoj, granda artikolo en la sarlanda "Saarbrücker Zeitung", tri minutoj en la novaĵoj de la regiona televido (programero ripetita en tutsemajna novaĵelsendo) kaj kontribuoj en tri radioprogramoj, el kiuj unu dediĉis plenan horon kun tri Esperanto-muzikpecoj al nia lingvo. Jen detala raporto pri la gazetara eĥo pri NR kaj NIS.

Fotoj

Jen kelkaj ligoj al fotoj. Krome tie videblas deko da fotoj en kvalito sufiĉa por represado.

Raporto en Siberio

Kelkaj el la partoprenantoj faris longajn vojaĝojn al NR. Jen raporto en la retejo de la Ural-Siberia Esperantista Movado.

Denove en Saarbrücken

Pro la aparte agrabla akcepto en la domo kaj la konveneco de la domo la du renkontiĝoj refoje okazos en Saarbrücken ĉi-jarfine. La Esperanto-versio de la NR-aliĝilo pretas en la reto. La aliĝilo por NIS kaj la germanaj versioj sekvos.

Lu Wunsch-Rolshoven, EsperantoLand

(Similaj versioj de la artikolo aperis en La Ondo de Esperanto, 2/2010, p. 12, kaj en la revuo Esperanto, feb. 2010, p. 31.)

 

Ferioj en Esperantolando

2009-08-14

Jünkerath. "Entute 43 partoprenantojn el ses landoj havis la 7-a internacia Somera Renkontiĝo de la asocio EsperantoLand, kiu okazis de la 1-a ĝis la 8-a de aŭgusto en Jünkerath. Oni parolis Esperanton, internacian lingvon, kiu estis evoluigita antaŭ 120 jaroj en Pollando."

"En la programo troviĝis kelkaj prelegoj, Esperanto-lingvokursoj por la komencantoj kaj promenoj kaj ekskursoj, ekzemple al la lago de Kronenburg. Partoprenis ankaŭ dudeko da infanoj, de kiuj kelkaj parolas Esperanton kiel gepatran lingvon."

Tion raportis en la 12-a de aŭgusto la gazeto Eifelzeitung, kiu publikigis ankaŭ kelkajn bildojn. Antaŭa artikolo anoncis la renkontiĝon kaj prezentis Esperanton.

Amaskomunikiloj pri la renkontiĝo

Pri la renkontiĝo raportis ankaŭ la gazeto "Trierischer Volksfreund" en sia regiona eldono de la 6-a de aŭgusto. La radiostacio SWR4 de la regiono anoncis la renkontiĝon en siaj regionaj novaĵoj en la 1-a de aŭgusto.

SOMERE 2010

En la venonta jaro SOMERE okazos denove en la sama domo en Jünkerath, de vendredo, 23-a de julio, ĝis vendredo, 6-a de aŭgusto 2010.

 

SOMERE 2009 en Jünkerath/Eifel

2009-07-11

Venu somerumi kun ni!

Trideko da homoj jam aliĝis al la internacia somera renkontiĝo de EsperantoLand. Ĉi-foje ni denove estos en Jünkerath en la regiono de la mezmontaro Eifel, kie ni jam pasigis dufoje agrablajn semajnojn. La loko estas bone atingebla el Nederlando, Belgio, Luksemburgio kaj Francio. SOMERE okazos de sabato, la 1-a, ĝis sabato, la 8-a de aŭgusto 2009.

Interparoloj kaj ekskursoj, kelkaj prelegoj kaj lingvokursoj

La programo denove estos varia - la celo estas senstreĉaj ferioj. Estos Esperanto-lingvokursoj por progresantoj kaj konversacio, prelegoj kaj diversaj kursoj laŭ la oferto de la partoprenantoj. Krome ni faros promenojn kaj ekskursojn.

Ludsalono por infanoj kaj plenkreskuloj

Aparte alloga certe estos ankaŭ ĉi-jare la granda ludsalono de la domo, kie pluraj dekoj da ludoj pretas por amuzi sin. Testu vian lertecon, vian kapablon ĵeti pilkon, moviĝi sur testudeto aŭ celtrafe ŝovi platojn! Okazos denove konkurso.

Detaloj kaj la aliĝilo troviĝas sur nia retpaĝo pri SOMERE 2009. Jen la jamaj aliĝintoj.

Ĝuu la someron ĉe EsperantoLand!

 

Familie kaj mezaĝule

2009-01-20

Kun 62 infanoj kaj junuloj ĝis-20-jaraj la 7-a Novjara Renkontiĝo de EsperantoLand ankaŭ ĉi-foje estis unu el la plej grandaj familiaj Esperanto-renkontiĝoj. Ĉ. la duono de la infanoj hejme parolas Esperanton, kio bone subtenis la lingvouzadon inter la infanaro.

Entute kunvenis en Frankfurto ĉe Majno pli ol 160 homoj (144 tranoktis en la ejo), tri kvaronoj el eksterlando, el entute 15 landoj - el Kanado, siberia Rusio kaj el dekduo da eŭropaj landoj. El Argentino venis Alejandro Cossavella, kiu bele koncertis ĉe ni kadre de sia eŭropa turneo. Denove kreiĝis la amikeca etoso de Esperantolando, kion la partoprenantoj tre ŝatis.

Koncerto, teatraĵo, muzika, luda, internacia vesperoj

En la vespera programo Christoph Frank brile prezentis persone kaj per pupoj teatraĵon pri la aventuroj de Münchhausen, la inventinto de bele fantaziaj rakontoj. Estis luda, muzika kaj internacia vesperoj kaj kompreneble silvestra festo, dum kiu eblis spekti la piroteknikaĵojn de Frankfurto el taŭge lokita salono en la 5-a etaĝo.

Ampleksa infana programo

La infana programo kadre de la temo "la kvar elementoj" enhavis kreadon de kajtoj, raketveturiloj, paraŝutoj, fajropilkoj, kandelaj kaj terornamaĵoj; la junuloj lernis kiel solvi la magian Rubik-kubon kaj spertis surprizan akvoarton kaj eksperimentojn pri akvo, aero kaj fajro; estis infana danckurso kaj oni povis lerni akrobatikon. Oni aŭdis "piĵamajn rakontojn" kaj rimaĵojn, kantis komune, ŝminkis unu la alian kaj kreis improvizan muzikan teatraĵon. Grupo de junuloj kreis filmojn pri la aranĝo kaj ofertis daŭran diskotekon al dancemuloj. Okazis luda posttagmezo, dum kiu oni en la unuopaj stacioj solvis diversajn taskojn. Fakte estis plena programo por infanoj kaj junuloj de mateno ĝis vespero kaj malfacilis enui.

"Esperanto en entreprenoj" kaj aliaj prelegoj

La prelegoj temis pri la financa krizo kaj pri gestolingvo, pri Su-Dghok-terapio, Marso, la kvar elementoj en la kosmo, vikipedio, EDE, Esperanto en entreprenoj, Argentino kaj pri Herzberg; estis diskutoj pri "Kio estas esperantisto", pri perspektivoj por Esperanto kaj pri la Civito. La partoprenantoj povis senstreĉiĝi per gimnastiko, vizaĝmasaĝo aŭ per Yumeiho aŭ ili povis lerni kiel trike (kaj truke) krei bestetojn aŭ hokile triki.

Lingvokursoj kaj babilado

Ankaŭ ĉi-foje estis kursoj por komencantoj, progresantoj kaj konversaciemuloj, kiujn gvidis Katalin Kovats, Sylvain Lelarge kaj Gunter Neue. La ekskursoj kaj promenoj gvidis nin tra Frankfurto, al muzeo pri la "Hirthara Petro" kaj al Darmstadt. Plej grave - malgraŭ ĉiuj unuopaj ofertoj - supozeble ankaŭ ĉi-jare estis la amika babilado, kiu okazis grandparte en nia trinkejo, kiun sperte gvidis Helmut Klünder. La infanoj dume havis sian propran regnon en alia parto de la domo.

Gazetaj raportoj en Germanio, Hispanio kaj Ameriko

La gazetaraj komunikoj atentigis pri la tri samtempaj Esperanto-aranĝoj en Germanio kaj ties impona kresko dum la pasintaj jardekoj; rezulte raportis germana kaj hispana novaĵagentejoj, kvar radioprogramoj, multaj gazetoj kaj almenaŭ dudeko da retgazetoj el Germanio, Hispanio, Usono, Meksiko, Argentino kaj aliaj latinamerikaj landoj. Pri la gazetara eĥo legeblas detala raporto.

Raporton en Esperanto publikigis Libera Folio.

 

83 aliĝintoj por NR 2008/9 en Frankfurto/Main

2008-10-23

Intertempe aliĝis 83 homoj al la 7a Novjara Renkontiĝo (NR) de EsperantoLand, kiu okazos en Frankfurt/Main. Kunvenos entute ĉ. 120 homoj el deko da landoj, kiel kutime la granda plimulto el eksterlando; partoprenos kvindeko da infanoj kaj junuloj ĝis ĉ. 18 jaroj. Estos prelegoj kaj kursoj, koncerto kaj teatraĵo, ekskursoj kaj promenoj - kaj, eble plej ĉefe, neformalaj kontaktoj de la multnacia partoprenantaro. La detalaj informoj kaj la aliĝilo atendas vin en la reto.

 

6-a SOMERE: Du semajnoj en kamparo kaj arbaro

2008-09-15

"Sie alle sprechen Esperanto" (ili ĉiuj parolas Esperanton) estis la fraplinio de raporto en la Kolonja gazeto "Kölner Stadtanzeiger", kiu priskribis la ĉi-jaran 6-an SOmeran MEzeŭropan REnkontiĝon (apuda foto: Romanowski). Afabla teksto kun bildo priskribis la renkontiĝon, substrekante, ke ĉeestis trideko da gastoj el sep landoj, kaj prezentante nian lingvon; la gazeto krome antaŭe publikigis unuan informon pri la kunveno. Raportis ankaŭ la regiona "Radio Euskirchen" kaj atendeblas plia artikolo en alia gazeto, kiu pli ĝenerale priskribos la lingvon. (El kio statistikemuloj povas elkalkuli rilaton de 1 al 8 inter ĵurnalistaj raportoj kaj partoprenantoj - tre ĝojiga rezulto de la amaskomunikilaj rilatoj.)

Trideko da homoj el sep landoj

Entute estis 34 homoj, kiuj partoprenis dum kelkaj tagoj aŭ dum la tuta renkontiĝo SOMERE de EsperantoLand en la vilaĝeto Kall-Krekel (meze inter Kolonjo kaj Trier en la mezalta montaro Eifel), kiu daŭris de la 1-a ĝis la 17-a de aŭgusto 2008. Aldone ses Esperanto-parolantoj venis dumtage por viziti nin. Ĉeestis ok infanoj kaj junuloj, kiuj ĝuis la ĝardenajn ludinstalaĵojn kaj partoprenis aŭ organizis aliajn ludojn.

Kiel kutime la plimulto de la partoprenantoj venis el eksterlando - chi-foje estis 24 - kaj do la kunveno estis agrable internacia kaj Esperanto estis la kutima ĉiutaga lingvo en nia dumtempa vilaĝeto de EsperantoLando. Sekve la progresantoj troviĝis ĉiam ĉirkaŭitaj de Esperanto-parolado, ne nur en la kursoj kaj lingvaj ekzercoj, kiujn gvidis Jean-Luc Kristos kaj Gunter Neue interalie helpe de la Mazi-filmo. (Proksimume triono de la partoprenantoj eklernis Esperanton dum la pasintaj kvin jaroj kaj pliprofundiĝis en la lingvo per la ekzercoj.)

Koncertis Kim Henriksen kaj Villads

La koncerto de Kim Henriksen kun lia filo Villads prezentis delonge konatajn kaj kelkajn surprizajn novajn pecojn. Villads produktis tiom impresan varion de langoklakaj kaj similaj sonoj, ke oni petis lin fari apartan kurson pri tio, je kio li volonte cedis. Prelegon pri Esperanto-literaturo faris István Ertl spicante tion per eta kvizo. Danka Leyk igis nin konsciiĝi pri niaj atendoj en amrilatoj kaj detaligis problemojn de remalkovro de la unua amo.

Jogo, sensoj, puzloj kaj ĝardeno

Krome ni malstreĉiĝis per gimnastiko kaj jogo, ni dancis kaj spertis nin mem kaj niajn sensojn, ni ludis tablotenison kaj ŝakon kaj vespere diversajn pliajn tabloludojn kaj kunmetis du- kaj tridimensiajn puzlojn. Daŭre logis la ĝardeno, kiu estas tre oportune ligita al la ĉefa salono, tiel ke ofte por manĝoj, kafumado kaj babilado homoj facile translokiĝis eksteren. Vespere ni dufoje kradrostis kaj ĝuis bivakan fajron.

Kasteloj kaj ruinoj, romia akvokanalo

En la ĉirkaŭaĵo estas agrabla miksaĵo de kamparoj kaj arbaroj, kio logis nin al multaj promenoj; kelkfoje ni aldone serĉis kaŝitajn objektojn (troveblajn helpe de satelite bazita poziciiga aparato; "geokaŝado"). La pli distancaj ekskursoj gvidis nin al mezepoka vilaĝo, kastelo, naturpado kaj imponaj restaĵoj de la romia tempo, interalie parte bone konservita trinkakva kanaleto kondukanta al Kolonjo.

Luneklipso kaj bonaj manĝoj

En la fina nokto la luno estis tiel afabla dumtempe kaŝiĝi de la suno malantaŭ la tero kaj ni povis spekti partan luneklipson. Tiel finiĝis du semajnoj, de kiuj restos en memoro certe ankaŭ la brilaj kapabloj de nia afabla kuiristino, kiu provizis nin interalie per granda vario de desertoj kaj kukoj.

Preparoj por SOMERE 2009

La venontjara 7-a SOMERE okazos proksimume de la 1a ĝis la 15a de aŭgusto 2009 - supozeble denove en la regiono apud Belgio, eble en la sama bela domo en Krekel.

 

7a Novjara Renkontiĝo 2008/9 en Frankfurt/Main

2008-09-05

La sepa Novjara Renkontiĝo (NR) de EsperantoLand okazos de la 27a de decembro 2008 ĝis la 3a de januaro 2009 en Frankfurt/Main. Kunvenos ĉ. 120 partoprenantoj el deko da landoj, el kiuj kvindeko estos infanoj kaj junuloj ĝis 16 jaroj. La informilo kaj aliĝilo troviĝas en la reto.

Larĝa programoferto

Denove estos diversaj programeroj: prelegoj kaj kursoj, ekskursoj kaj promenoj. Dum la vesperoj okazos koncerto, teatraĵo kaj diversaj aliaj eventoj. Certe estos ankaŭ multaj eblecoj por persone konatiĝi inter la partoprenantoj - ekzemple en nia kafejo.

Lerni Esperanton kaj tuj apliki

Ankaŭ ĉi-foje ni ofertos konversacian rondon kaj kursojn por komencantoj kaj progresantoj. Dum NR eblas eklerni Esperanton kaj tuj apliki ĝin neformale en internacia atmosfero.

Pasintjare

En la pasinta sesa Novjara Renkontiĝo en Föckinghausen ĉeestis entute 139 partoprenantoj; tri kvaronoj de la partoprenantoj venas el eksterlando, de Ottawa en Kanado ĝis Novosibirsk en Siberio, de Norvegio ĝis Hispanio; el pluraj landoj venis po kelkaj, dudeko ĝis trideko el la najbaraj landoj Belgio, Francio kaj - bela surprizo - 19 homoj el Svislando, kie Esperanto ŝajne iom reviviĝas. Entute partoprenis 56 infanoj inter kelkaj monatoj kaj dek sep jaroj.

Fotoj kaj raporto de la pasinta NR

Estas videbla ducento da fotoj de la pasinta kunveno sur niaj paĝoj. Krome legeblas raporto pri la NR en Föckinghausen.

Kiu venos, kiu partoprenis?

Oni povas en la reto vidi la nomojn de multaj pasintjaraj partoprenantoj en Föckinghausen kaj ankaŭ tiujn de la jam aliĝintaj ĉi-jaraj partoprenantoj en Frankfurto (Majno).

 

Ĝuu la someron dum SOMERE 2009

2008-09-04

De la 1a ĝis la 17a de aŭgusto 2008 en Kall-Krekel en la mezmontaro Eifel okazis jam la sesan fojon la renkontiĝo SOMERE de EsperantoLand. Kunvenis 34 gastoj el sep landoj. Komenciĝis la preparoj por SOMERE 2009, detaloj kaj la aliĝilo disponeblos en la reto en aŭtuno.

Interparoloj kaj ekskursoj, kelkaj prelegoj kaj lingvokursoj

La programo denove estis varia - la celo estas senstreĉaj ferioj. Estis Esperanto-lingvokursoj, prelegoj kaj diversaj kursoj laŭ la oferto de la partoprenantoj. Krome ni faris promenojn kaj ekskursojn.

 

© EsperantoLand