Scienco/Interlingvistiko 

1 - 10 (13)
 
 

Esperanto ĉe la universitato Amsterdamo

2003-10-17

Ankaŭ ĉi-semestre en la universitato de Amsterdamo estas kurso pri interlingvistiko kaj Esperanto; la aranĝo estis rekomencita antaŭ unu jaro kaj ĝuas kreskantan intereson ĉe la studentoj. La kurso estas elektofako en la subfakultato pri teoria lingvistiko kaj ĝia partopreno oficiale kalkuliĝas por la studado. Krome la subfakultato proponas staĝostipendion al studento kun lingvoscienca esplortasko dum la UK 2004 en Pekino.

2a Amsterdama Interlingvistika Simpozio

Por la 16a de decembro 2003 oni planas kunlabore kun la Instituto Meertens la duan Amsterdaman Interlingvistikan Simpozion. Nederlandlingve temos pri "Kiel natura estas lingvo?" Pliajn informojn donas Wim Jansen, w.h.jansenuva.nl .

[[NUN, lingvo]

 

Esperantlingva departamento en la universitato de Sibiu/Hermannstadt

2003-03-11

En la filologia fakultato de la Lucian-Blaga-Universitato en Sibiu/Hermannstadt en Rumanio oni instalis internacian departamenton, en kiu oni uzos ankaŭ Esperanton kiel lingvon de scienco. La novan departamenton la rektoro de la universitato, prof. Dumitru Ciocoi-Pop, kaj la prezidanto de la "Akademio Internacia de la Sciencoj" (AIS), prof. Helmar Frank, solene malfermis en ĉeesto de multaj lokaj kaj eksterlandaj universitataj reprezentantoj en la 21a de februaro. En la Akademio Internacia kunlaboras esperantlingvaj sciencistoj el pluraj dekoj da landoj jam de la okdekaj jaroj.

Samtage komenciĝis la 13-a Rumana studadsesio de AIS, ĉi-foje pri eŭropa scienco kaj altlerneja pedagogio, kiu daŭris ĝis la 24a de februaro; laborlingvoj estis apud Esperanto la rumana kaj la germana lingvoj.

Internacia kunlaboro de universitatoj

En la prelegoj de la studsesio oni traktis interalie la lastatempan evoluon de la germana lingvo en Rumanio (Johana Bottesch), la multlingvecon de Eŭropo (Siegfried Piotrowski), la uzadon de komputilo kaj interreto en la altlerneja instruado kaj la eblecojn de la internacia kunlaboro. La studkursoj traktis temojn kiel la evoluon de tradicia kulturo al la hodiaŭa kultura politiko (Alicia Lewanderska-Quednau) kaj superrigardon pri eŭrop-rilata scienco. Proksimume la duono de la aranĝoj okazis en Esperanto.

[AIS]

 

Studado en Poznań

2002-06-18

Ekde la vintra semestro 2002/2003 la Universitato Adam Mickiewicz en Poznań denove ofertas trijaran korespondan studadon de interlingvistiko kun la studfakoj internacia komunikado, Esperanto-kulturo kaj Esperanto-literaturo. La unusemajnaj ĉeestaj studsesioj en Poznań okazos ĉiujare fine de septembro kaj komence de februaro. Aliĝo por la studado eblas ĝis la 15a de aŭgusto; pliaj informoj ĉe Ilona Koutny, ikoutny@amu.edu.pl.

Stipendioj de la "Esperantic Studies Foundation"

La fondaĵo "Esperanto Studies Foundation" ofertas subtenon por la studado de interlingvistiko en Poznań. La tiucela peto devas atingi la respondeculon Mark Fettes, mfettes@esperantic.org, ĝis la 31a de julio 2002. En la peto oni prezentu la proprajn studointeresojn rilate interlingvistikon kaj eblajn esplortemojn; aldone oni detaligu, kiel la studado integriĝu en la profesia kaj persona kariero.

supren

 

© EsperantoLand