21 - 30 (558)
Esperanto en Europo, Pri Esperanto
Artfajraĵo de gimnastiko - "Esperanto"-turneo 2014. Kaj pensoj pri Esperantujo [2014-01-22]
Komputilo/Interreto
300.000 Esperanto-frazoj en la frazokolekto Tatoeba [2014-01-17]
Pri Esperanto
Esperanto-stando ĉe la lingvo-ekspozicio Expolingua 2013 [2013-11-27]
Esperanto en Europo
EsperantoLand-novaĵoj novembro 2013 [2013-11-19]
Esperanto en Europo
Hermann Behrmann, 1935 - 2013 [2013-10-24]
Diversajhoj, Lingvopolitiko
Wolfgang Günther: "Esperanto: Ĉu survoje al plurkultura fiasko?" [2013-06-05]
Renkontighoj, Esperanto en Europo
Internacia PRINTEMPE-renkontiĝo en Germanio [2013-05-19]
Renkontighoj, Esperanto en Europo
"De vintro al printempo" [2013-05-18]
Lingvopolitiko, Esperanto en Europo
Letero al Federacia Prezidento Gauck [2013-03-05]
Lingvopolitiko, Esperanto en Europo
Esperanto-grupo en la pola parlamento [2013-02-24]

 
Lingvokursoj/Instruado
 
Renkontighoj
 
Komputilo/Interreto
Literaturo
Gazetoj
Muziko
Radio
 
Monda Politiko
Scienco/Interlingvistiko
Faka Aplikado
Arto
Religio
 
Esperanto en Afriko
Esperanto en Ameriko
Esperanto en Azio
Esperanto en Australio
Esperanto en Europo
 
Pri Esperanto
 
Lingvopolitiko
 
Diversajhoj
 
Marknomoj
11 - 20 | 31 - 40 (558)
 

Esperanto en Europo, Pri Esperanto
Artfajraĵo de gimnastiko - "Esperanto"-turneo 2014. Kaj pensoj pri Esperantujo

2014-01-22

"Artfajraĵo de gimnastiko" - "Esperanto"-turneo 2014 en Germanio

Pensoj pri Esperantujo kaj bondeziroj por 2014

Kiam gazetartikolo komenciĝas per la sekvaj vortoj, ni iom dubas pri la daŭrigo:

"Ni estu honestaj. Kial nin interesu Esperanto? La angla kiel mondlingvo, ankaŭ la franca, la rusa kaj la ĉina, eble ankoraŭ la hispana, la portugala, en embaraso la germana. Sed la artefarita lingvo Esperanto? Supozeble ne."
(Originalo: Seien wir doch ehrlich. Was haben wir schon mit Esperanto am Hut? Englisch als Weltsprache, auch Französisch, Russisch und Chinesisch, vielleicht noch Spanisch, Portugiesisch und zur Not Deutsch. Aber die Kunstsprache Esperanto? Eher nicht.)

Tamen poste tekstas tre afable:

"Eble tio ja estas problemo de la tiutempa enkonduko. Se la polo Ludoviko Lejzer Zamenhof en 1887 post la verkado de sia unua broŝuro havus je dispono la samnoman prezenton [la prezenton de gimnastiko, n.d.l.r.], lia koncepto liganta la popolojn spertus kun tre granda probablo pli da akcepto."
(Originalo: Möglicherweise ist das ja ein Problem der seinerzeitigen Einführung. Hätte der Pole Ludwig Lejzer Zamenhof 1887 nach Erstellen seiner ersten Broschüre zur Bekanntmachung von Esperanto die gleichnamige Show zur Verfügung gehabt, sein Völker verbindender Ansatz hätte mit sehr großer Wahrscheinlichkeit weit mehr Resonanz erfahren. Gießener Anzeiger, 15-a de jan. 2014, Esperanto zeigt Turnen als Weltsprache (Esperanto montras gimnastikon kiel mondan llingvon), de Albert Mehl)

200.000 spektantoj

Fakte la gimnastikaj asocioj en du germanaj landoj (Malsupra Saksio kaj Ŝlesvigo-Holŝtejno) ĉiujare organizas unumonatan turneon tra Germanio kun dekoj da unuopaj programeroj "Artfajraĵo de gimnastiko" ( Feuerwerk der Turnkunst) - laŭ informo la plej sukcesa gimnastiko-prezento en Eŭropo. 200.000 homoj vidos la spektaklon kaj ne povos pretervidi ties titolon kaj mesaĝon pri nia lingvo.

"Esperanto - la mondo parolas unu (korpo)lingvon!"

Ja la ĉi-jaran turneon ili decidis nomi "Esperanto" kaj ili bele vivigas la nomon: En la enkonduko al la prezento prezidantino de gimnastika asocio parolis pri la amike internacia bildo de popola interkompreniĝo - bildo, kiu montras "mondlingvon kiel korpan lingvon" kaj "gimnastikon kiel mondlingvon". Kantistino dum la spektaklo kantas en Esperanto vortojn tre konatajn al ni: "La popoloj faros en konsento unu grandan rondon familian." Kaj la gazetoj jam de semajnoj ĉe ĉiu prezento mencias Esperanton, ofte kiel la "rekonita internacia mondlingvo" aŭ la "popolojn liganta lingvo", kaj konstatante: "Same kiel la lingvo tiel ligas la gimnastika arto." Aŭ: "Esperanto - la mondo parolas unu (korpo)lingvon!"

Ĝuu la spektaklon dum minuto!

Eble nun haltu kun la legado kaj ĝuu la gimnastikan prezenton dum minuto (http://tinyurl.com/Gimnastiko).
Malofte oni povis vidi pli viglan prezenton ligitan al nia lingvo, ĉu ne?

Kial tiom da organizaĵoj subten(et)as Esperanton?

Indas pripensi, kial la gimnastikaj asocioj elektis la nomon "Esperanto" kaj kial TUI, unu el la plej grandaj germanaj turismaj entreprenoj, konsentis subteni spektaklon kun tiu nomo. Kaj kial antaŭ du jaroj la mondkonata aŭto-entrepreno BMW gratulis nome de la aŭtomarko "Mini" al Esperanto okaze de ties 125-jariĝo kaj elstarigis la paralelon inter la internacia disvastiĝo de iliaj aŭtoj kaj de nia lingvo. Kial la Cirque du Soleil elektis la Esperanto-titolon "movi kanti revo" por sia programo. Kial granda kaj renoma germana kongreshotelo en Fulda elektis por si la nomon "Esperanto" kaj favore prezentas la pontofunkcion de Esperanto. Kial en 1999 la iom konata germana Hip-Hop-bando "Freundeskreis" (amikaro) elektis la nomon "Esperanto" por kanto kaj albumo kaj turneo. Kial la germana novaĵagentejo dpa dum la pasinta jardeko raportis pli ol dekfoje pri Esperanto-eventoj (ankaŭ en Sarlanda Radio ). Kial la entrepreno BT Global Services uzis nian lingvon en varbfilmo - entrepreno de 35.000 dungitoj tutmonde. Kial la ĉina registaro publikigas novaĵojn en Esperanto preskaŭ ĉiutage. Kial la vikipedio-kunlaborantoj decidis, ke ĉiu lingvo-versio de tiu enciklopedio enhavu inter la mil plej gravaj artikoloj ankaŭ artikolon pri Esperanto? Kial Google Translate aldonis nian lingvon al sia oferto...

Kion ni jam atingis

Ili ne simple volas fari favoron al ni kaj nia lingvo - ili konstatas ties mesaĝon kaj, eĉ pli, ties faktan uzadon. Esperanto hodiaŭ certe neniel estas "piso de kulo en la Balta Maro", kiel iu supozis komence de la okdekaj jaroj. Laŭ multaj statistikoj nia lingvo kompare kun aliaj lingvoj kutime troviĝas ie inter la 15-a kaj 50-a loko (inter proksimume 6000 lingvoj de la mondo) - simile kiel la dana aŭ slovaka aŭ serb-kroata aŭ estona lingvoj. La rilato inter Esperanto kaj la angla estas proksimume 1:1000, ekzemple laŭ la tekstokvanto en la interreto. Kaj ni konsciu, ke laŭ la nombro de parolantoj tiu rilato estis proksimume 1:100.000.000 (unu al cent milionoj) ĉe la kreiĝo de Esperanto. Ni multege progresis ekde la apero de magra broŝuro de kvardeko da paĝoj en 1887.

Multaj landoj - ĉie malfacile perceptebla

Mi cetere koncedas, ke malfacilas kompreni la faktan disvastiĝon de nia lingvo. Nia parolantaro troviĝas en cento da landoj - do en ĉiu lando troviĝas nur proksimume centono. Malfacile komparebla kun tradiciaj lingvoj en limigita lingvoregiono.

De unu homo al multaj centmiloj - impresa progreso

Certe ni ankoraŭ estas tre for de niaj revoj - sed, serioze, kiom vi pretus veti en 1887 je tio, ke Esperanto hodiaŭ havus sian nunan staton? Ke la revo de unu sola homo, junulo fakte, povus entuziasmigi centmilojn aŭ milionojn da homoj lerni la lingvon dum dekoj aŭ centoj da horoj, transdoni ĝin ofte al la posta generacio kaj apliki ĝin dum miloj da horoj. Kun granda plezuro - nu, almenaŭ plej ofte... :-)

La kuna verko de niaj antaŭuloj kaj ni ĉiuj

Dum la bazon de nia lingvo metis unu sola homo, ĝin ellaboris centmiloj per verkado, studado kaj uzado. Kaj same la diversajn ofertojn en Esperantujo kreis kaj kreas multegaj miloj da Esperanto-parolantoj - ili organizas, verkas, tradukas...

Novaj Esperanto-grupoj en interreto

Mirinde estas, kiom kreskis la memorganiziĝo de la Esperanto-kunlaborantaro dum la pasintaj jardekoj, grandparte helpe de la interreto, kie homoj kuniĝas en miloj da unuopaj Esperanto-grupoj specialiĝintaj pri la plej diversaj celoj. Nepensebla estis Esperanto-enciklopedio antaŭ la apero de vikipedio, kie Esperanto havas nun proksimume la 32-an 40-an lokon (laŭ paĝorigardoj) kompare kun aliaj lingvoj. Apenaŭ imagebla sen la reto estus frazokolekto kiel Tatoeba kun preskaŭ 300.000 frazoj tradukitaj en Esperanto (loko 2 post la angla). Kaj same pri aliaj vortaroj, pri tradukado de komputilaj programoj, pri subtekstigo de filmoj ktp.

Per paŝo post paŝo - al samrajtigo de Esperanto

Se oni serĉas malfeliĉon kaj malĝojon, kompreneble estas abundaj eblecoj... Ĉiu povas persone bedaŭri, ke oni ne havas pli da mono kaj ke oni ne estas pli sukcesa. Same pri Esperanto ni povas bedaŭri tion, kio estas ne jam atingita. Sed ni konsciu: Eĉ sukcesuloj jare nur malofte progresas per pli ol 5 procentoj. La angla progresis en sia historio de 1500 jaroj kutime multe malpli rapide. Ni do povas esti kontentegaj, ke en Hungario la nombro de Esperanto-parolantoj duobliĝis inter 1990 kaj 2001 kaj denove inter 2001 kaj 2011, jare proksimume 7-procenta kresko. Kial? Nu, ĉefe ĉar oni samrajtigis nian lingvon - oni donis neniun apartan avantaĝon, nur liberan elekteblecon en multaj lernejoj kaj en universitatoj. Ankaŭ en Brazilo niaj samideanoj survojas al la atingo de samrajteco por Esperanto en la lernejoj, la propono estas jam en la parlamento. En Francio la vojo por simila iniciato ŝajnas ankoraŭ iom pli longa.

Por la rajto je kleriĝo pri Esperanto

Eble unua paŝo antaŭ instruado estas strebi, ke ĉiu lernejano ricevu bazan informon pri Esperanto kaj pri ĝia hodiaŭa uzado, dum eble du lernejaj lecionoj.

Kion ni faru estonte?

- Nu, unuflanke ni plu ĝuu Esperanton kaj Esperantujon kaj la kunestadon kun niaj Esperanto-amikoj kaj -konatoj. Nenio tiurilate estas pli bona por ni mem, nenio estas pli alloga por eksteruloj ol nia ĝojo pri la Esperanto-uzado en internacia rondo.
- Due ni plukonstruu Esperantujon kiel ni kaj niaj antaŭuloj jam faras ekde baldaŭ 127 jaroj. Ankaŭ tiu kreado povas doni multan plezuron.
- Trie ni eble iom plibonigu nian informadon de la ekstera mondo. Indas prezenti Esperanton kaj Esperantujon tiaj kiaj ili estas - kaj eble indas iom prisilenti niajn planojn kaj revojn por ne daŭre aŭdi, ke ni kaj niaj antaŭuloj ja jam paroladas pri tio ekde cento da jaroj kaj tamen ankoraŭ ne videblas la fina sukceso...

Ni krome parkerigu, ke informado kaj varbado bezonas ripetadon, sep fojoj estas bona takso. Aldone ni konsciu, ke nur proksimume unu procento de nia publiko estos preta efektive lerni kaj iam apliki Esperanton, fakte ĉefe junuloj inter 14 kaj 25 jaroj. (Tio kune signifas, ke ni devas vere multege informi por gajni unu novan Esperanto-parolanton - eble eĉ pli ol milfoje. Unu plia kaŭzo por intensigi la gazetarajn rilatojn, kiuj permesas tre amasan informadon.)

Kaj kio pri la angla kaj pri tiuj Esperanto-malamikoj, kiuj malĝuste kaj malafable informas pri Esperanto? Nu, dek procentoj estas kontraŭ ĉio, diris ŝajne John F. Kennedy; tion ne eblos ŝanĝi...
Ni ne sukcesos progresigi Esperanton, se ni perdos nian energion en la bataloj kontraŭ la angla lingvo kaj kontraŭ Esperanto-malamikoj.
Kontraste ni flegu la amikojn de nia lingvo, kiuj ja estas multnombraj, kiel denove montras la "artfajraĵo de gimnastiko".

Eble mia resuma novjara mesaĝo estas:

Ĝuu Esperantujon kaj parolu pri tio! :-)

Sed ni ne tro insistu pri nia vidpunkto aŭ pri lernado...

Ĉion plej bonan, multajn belajn Esperanto-horojn, Esperanto-tagojn, Esperanto-jarojn...

Feliĉan jaron 2014

Lu Wunsch-Rolshoven
EsperantoLand


(Kelkaj aldonoj en la alineo "Kial tiom da organizaĵoj subten(et)as Esperanton?", plej laste en la 27-a de jan. 2014)

Jen loko por komentoj.

Esperanto en Europo
Pri Esperanto
 

Komputilo/Interreto
300.000 Esperanto-frazoj en la frazokolekto Tatoeba

2014-01-17

auf deutsch

Ĵus Esperanto atingis 300.000 frazojn en la frazokolekto kaj frazotradukejo Tatoeba. Esperanto daŭre tenas la duan lokon tie, post la angla kun 402.000 frazoj kaj antaŭ ekzemple la germana (249.000), la franca (222.000) kaj la hispana (198.000). Entute nun enestas 2.864.000 frazoj ĉe Tatoeba.

Uzantoj de la retejo povas serĉi la tradukon de vortoj aŭ frazopartoj en ilia natura ĉirkaŭaĵo. Tio estas konsiderinda avantaĝo kompare al la plej multaj vortaroj.

Vortojn en sia natura ĉirkaŭaĵo serĉas kaj tradukas cetere ankaŭ Glosbe. Ofte tiu retejo donas frazojn el Tatoeba, ekz. "rideti".

Komputilo/Interreto
 

Pri Esperanto
Esperanto-stando ĉe la lingvo-ekspozicio Expolingua 2013

2013-11-27

Ĉi-jare denove estis Esperanto-stando ĉe la lingvo-ekspozicio Expolingua, de vendredo, 15-a, ĝis dimanĉo, 17-a de novembro. Okazis multaj mallongaj kaj kelkaj pli detalaj interparoladoj pri Esperanto kaj ĝia hodiaŭa aplikado - interalie ankaŭ kun spontanea kvinminuta rapidkurso de Esperanto.

Kolektiĝis entute trideko da interesitoj, el kiuj pluraj aliĝis al la semajnfina kurso, kiu okazos dum la semajnfino 30-a de novembro/1-a de decembro en Danziger50. Kiel videblas sur la foto, ankaŭ la berlina urso vizitis la Esperanto-standon :-)

En la dimanĉa posttagmezo Judith Meyer prelegis pri "Entdecken Sie die Faszination Esperanto" (Malkovru la fascinon Esperanto). Ĉeestis trideko da aŭskultantoj.

Dum la pasinta dudeko da jaroj la Expolingua-stando kutime estis financita de la asocio Esperanto-Haus Michendorf; ĉi-jare la kostojn dividis inter si tiu asocio, GEA kaj ELB. Granda danko iras al ĉiuj, kiuj kunhelpis ĉe la stando, ĉefe Jessica, Judith, Steve kaj Henryk. La standon organizis Lu Wunsch-Rolshoven, de la asocio EsperantoLand.

Pri Esperanto
 

Esperanto en Europo
EsperantoLand-novaĵoj novembro 2013

2013-11-19

EsperantoLand kunigis kelkajn informojn kaj novaĵojn sub la titolo "EsperantoLand-novaĵoj"; ili estas nun rete legeblaj.

Esperanto en Europo
 

Esperanto en Europo
Hermann Behrmann, 1935 - 2013

2013-10-24

La 29-an de junio mortis Hermano Bermano (Hermann Behrmann). Dum la sepdekaj jaroj li fondis en Paderborno la asocion Esperanto-Centro, kiu ekde 2003 portas la nomon EsperantoLand; li prezidis la asocion dum pli ol du jardekoj kaj ĝis nun estis ties vicprezidanto.

Lernolibro "Esperanto programita" kaj varbado

Fine de la sesdekaj jaroj li verkis la lernolibron "Esperanto programita", kiu longe furoris en Germanio dank' al lia bona varbado; iutempe ĉiuj estraranoj de Germana Esperanto-Junularo (GEJ) estis lernintaj surbaze de tiu lernilo. Li eldonis la Specialan Cirkuleron por lernintoj kaj amikoj de Esperanto, organizis regionajn kunvenojn por ili kaj fondis internacian libroservon kaj abonservon. Dum multaj jaroj li aranĝis grupvojaĝojn al Universalaj Kongresoj kaj aliaj renkontiĝoj.

Eldona agado

Aldone al la serio de Esperanto Programita kun kvar kajeroj kaj sonmaterialo Bermano eldonis plurajn dekojn da libroj, el kiuj multaj estis verkitaj aŭ tradukitaj de Rikardo Ŝulco (Richard Schulz), ĉefaganto de la Analiza Skolo. Kelkajn pliajn librojn Bermano mem verkis aŭ kunverkis. "Esperanto programita" estis tradukita interalie en la nederlandan, anglan kaj portugalan kaj ĝia stilo servis kiel inspiro por la lernokajeroj "Esperanto - Schritt für Schritt" de GEJ (paŝo post paŝo).

Subteno de Germana Esperanto-Junularo

Per sia multflanka agado por la popularigo kaj lernado de Esperanto Hermano Bermano metis la bazon por la kresko de la Germana Esperanto-Junularo dum la sepdekaj kaj okdekaj jaroj. En la ejo de Esperanto-Centro en Paderborno Hermano dum pluraj jaroj gastigis la oficejon de GEJ kaj ties laborsemajnfinojn. En 1995 Germana Esperanto-Asocio agnoskis liajn atingojn per meritmedalo de GEA.

Profesie Hermano Bermano estis instruisto en bazlernejo. Post la pensiiĝo li translokiĝis al Berlino kaj dum la lastaj jaroj loĝis en Dresdeno.

Hermano Bermano havas grandajn meritojn por la evoluigo de la germana kaj internacia Esperanto-komunumo. La asocio, kiun li fondis kaj poste prezidis dum pluraj jardekoj, Esperanto-Centro/EsperantoLand, honore memoros lin kaj lian laboregon.

Pliaj informoj en Vikipedio.

Esperanto en Europo
 

Diversajhoj, Lingvopolitiko
Wolfgang Günther: "Esperanto: Ĉu survoje al plurkultura fiasko?"

2013-06-05

Wolfgang Günther, germana Esperanto-parolanto el Kassel kaj jam dum multaj jaroj engaĝita por ekologio, reagis al artikolo de la UEA-estraranino Claude Nourmont en la revuo Esperanto (junio 2013, p. 129, "Esperanto kiel ponto"). Ni dokumentas la malferman leteron de Günther dissenditan en la 4-a de junio 2013.

ESPERANTO:
CHU SURVOJE AL PLURKULTURA FIASKO?

Esperanto kiel ponto inter potenciale kaj efektive detruaj kulturoj: jen la resumo de ekologie konsciaj samideanoj pri la enhavo de la raporto de C. Nourmont kiel vicprezidanto kaj estrara respondeculino pri kulturo, kongresoj kaj edukado. Lau chi teksto Esperanto forme de UEA prezentighas kiel modela ekzemplo de ne-, ech mal-dauropoveca kulturorganizajho, ne havante ion komunan kun dauropova disvolvigo-disvolvigho de la homa mondo sur nia unu komuna Planedo.

Evidente UEA ankorau trovighas en la kaptiloj de superrega kaj ne futurinda kapital-libermerkat-dependa (kaj chefe la Anglan parolanta) monda mensokoncepto. Kia grava erarigho kaj neneutrala konduto!

Similevidente UEA ankorau ghis nun ne komprenas (kaj tendence ne volas kompreni), ke dauropoveco estas la tria kolono (apud tiuj de paco kaj homaj rajtoj), sur kiu la UN ekde 1992 klopodas evoluigi la tutteran homan komunumon. Koncerne la UK-jn regule-rutine mankas koncepto-kalkulo pri la propra ekologia piedpremsigno - kio certe estas absolute neakceptebla!

La kulturoj de dauropoveco venas de tio, ke ankau kulturo havas primedian respondecon. Neniu kulturo povas pravigi mediodamaghojn! Internacia lingvo kiel ekologie neracia, malprudenta kaj ignor(em)a pontado de detruiva mondkulturo estas groteskajho! Esperanto kiel bonvolema kunalportulo de mediokatastrofo estas absurdajho!

Ni bezonas Esperanton kiel ankau dauropovece difinitan lingvan parton de internacia kaj transkultura komunikado. La elit(ism)aj samideanoj, kiuj renkontighas dum la UK-j kutiime jam ja estas homoj sufiche kleraj pri paco kaj amikeco ktp. - ili chefe ghuadas komunan tempon kaj novajn kontaktojn, nekonsciante pri la sufoke diletantisma kaj ignoriva eksmoda valormodelo, lau kiu ili kondutas.

La UN-Jardeko por la Interproksimigho de Kulturoj 2013 - 2022 certe multloke montros la unikan signifon de ekologie dauropoveca kulturo kiel kvara dimensio inter ekonomio, ekologio, socialo kaj si mem. Se UEA kaj eble ankau la tuta resto de la oficiala movado restos ekster chi decida evoluo, ghi ne miru pri sia fina fiaskigho..

Wolfgang Günther (UEA gunt-a, AVE, Nula Horo)
Esperanto-Centro Harleshausen
Wilhelmshöher Weg 11
34128 Kassel
Germanio

w.guenther.esperantoweb.de

Junio 2013

Diversajhoj
Lingvopolitiko
 

Renkontighoj, Esperanto en Europo
Internacia PRINTEMPE-renkontiĝo en Germanio

2013-05-19

Pri la 4-a PRINTEMPE raportis i.a. ankaŭ la revuo Esperanto en la maja numero de 2013. Jen la artikolo.

Internacia PRINTEMPE-renkontiĝo en Germanio

En agrabla kunvena domo meze inter Kolonjo kaj Treviro okazis la ĉi-jara 4-a renkontiĝo PRINTEMPE de la asocio EsperantoLand, de la 29-a de marto ĝis la 6-a de aprilo. Kunvenis homoj el Francio, Belgio kaj Germanio - kaj inter la devenlandoj estis ankaŭ Ĉeĥio, Bulgario kaj Nederlando. Do la etoso estis agrable internacia.

La renkontiĝejo apud la vilaĝeto Baasem bele situas sur monto kun ĝuinda superrigardo al vasta valo. Eblis ĉiutage ĝui la endoman naĝejon kaj ni ŝatis promeni tra la kampoj, al lago kaj al proksimaj vilaĝoj kiel Kronenburg. La ekskursoj kondukis nin al la urboj de Bad Münstereifel, Monschau kaj Kolonjo, kie ni povis viziti interalie la ĉokoladan muzeon, la tradician judan banejon ("Mikwe") kaj - nepretervideble - la katedralon. En Nettersheim ni vizitis muzeon pri la regionaj historio kaj naturo. Kelkaj entuziasmuloj veturis ankaŭ al la radio-observatorioj de Effelsberg kaj Stockert.

Endome ni spektis diversajn filmojn - pluraj filmetoj de germana Esperanto-filmkonkurso, vojaĝa raporto pri Sumatro kaj filmojn pri Venezuelo, kiujn prezentis Liba kaj Floreal Gabalda. Ni aŭdis raportojn pri vojaĝoj trans Siberio kaj al Rumanio de Marcel Delforge kaj prelegon pri klimatgasa kompensado de Lu Wunsch-Rolshoven. Kaj ni ĝuis la bongustan kuiradon de la domo dum agrabla konversacio.

La vetero estis pli vintra ol printempa - komence eĉ iom neĝis kaj la neĝo restis konstanta. Kiom bele vidi vintran pejzaĝon el varma salono kaj vespere babiladi ĉe kamena fajro!

La venontjara PRINTEMPE okazos dum pasko 2014 en la kunvenejo "Marienburg", sur monto apud la rivero Mozelo, kun bela rigardo al ambaŭflanka valo.

Lu Wunsch-Rolshoven
EsperantoLand

Renkontighoj
Esperanto en Europo
 

Renkontighoj, Esperanto en Europo
"De vintro al printempo"

2013-05-18

Pluraj gazetoj raportis pri la ĉi-jara 4-a renkontiĝo PRINTEMPE de EsperantoLand dum la paskaj tagoj en Dahlem-Baasem, ekzemple revuo Esperanto, Ondo de Esperanto kaj Magdeburga Folio.

Legeblas rete la artikolo en la Ondo, sub la titolo "De vintro al printempo". La artikolon de Liba Gabalda en Magdeburga Folio (N-ro 115(15), Majo/Junio 2013) ni republikigas ĉi-sube. La artikolo el revuo Esperanto troviĝos en posta artikolo ĉi-paĝe.


La 4-a PRINTEMPE en DAHLEM-BAASEM
30.3. - 6.4. 2013

La Paska semajno organizita de EsperantoLand sub la gvido de Lu Wunsch-Rolshoven okazis fine de marto kaj komence de aprilo en Dahlem-Baasen meze de la Eifel-regiono en Germanio. Partoprenis ĝin malgranda grupo de 12 geesperantistoj el Belgio, Francio kaj Germanio. Ni povis pli bone konatiĝi kaj ĝui agrablajn tagojn en la neĝkovrita pejzaĝo. La feria domo troviĝas en iom izolita loko duonĉirkaŭata per arbaro. Ĝi posedas ĉion por bona komforto de la uzantoj, eĉ naĝejon. Ĉiutagaj manĝoj estis abundaj kaj bongustaj. Por festi Paskon, ne mankis ĉokoladaj kaj koloraj ovoj kaj ankaŭ bongusta ŝafidforma kuko. De la manĝejo videblis la vilaĝo Baasem.

Ni aŭskultis prelegojn kaj ĝuis bildprezentadojn pri vojaĝoj prezentitaj de la partoprenantoj. Marcel Delforge rakontis pri sia vojaĝo per Transsiberia trajno survoje al Azia kongreso en Mongolio kaj pri interesa ŝipado kaj navigado tra la Danuba Delto en Rumanio. Oni spektis tri filmetojn, kiuj gajnis konkurson rilate al Esperanto. Tre interesa estis filmo pri Sumatro de Jean François Cousineau dum lia vojaĝo tra tiu ekzotika lando. Liba kaj Floreal Gabalda prezentis filmojn pri Venezuelo kaj ties folklora vilaĝfesto.

Ni piedpromenis en la proksima ĉirkaŭaĵo, vizitis la urbeton Kronenburg kaj promenis laŭlonge de ĝia lago. En Bad Münstereifel ni admiris historian centron kaj pluekzistantajn fortikaĵojn. Ĝi apartenas al la plej bone konservitaj mezepokaj urboj en Rheinlando. Ravis nin la pitoreska urbo Monschau, situanta en rokeca valo de la okcidenta parto de la Eifel-regiono en proksimeco de la belga limo. Marcel vespere rakontis pri aventuroj de Michel Schmitz kaj la gastejo Baraque Michel, kiu rilatas al tiu regiono. En la urbeto Nettersheim ni vizitis naturcentron kaj ties ekspozicion pri la naturo kaj historio de la regiono kaj poste ni promenis en la ĉirkaŭaĵo. Revene ni haltis por admiri la kastelon Schmidtheim. En ĉiuj vizititaj urboj ni post la promenado kafumis kaj teumis dum agrabla babilado. Por viziti la urbon Kolonjon ni veturis trajne. La stacidomo troviĝas en apudeco de la mondfama katedralo. Promenante ni vizitis la urbodomon, Mikwe - la judajn ritualajn banojn, parfumejon, ĉokolad- kaj mustardmuzeojn.

Ĉiu-matene ni konversaciis kaj pridiskutis diversajn temojn: pri pasko-kutimoj kaj simboloj (ovoj, leporo, sonoriloj), pri diversaj E-aranĝoj en Germanio, Francio kaj aliloke. Oni povis konsulti fotoalbumojn kun raportoj pri diversaj Esperanto-eventoj, kiujn mi alportis. Aliaj temoj estis pri malfacilaĵoj kaj lingvoproblemoj. Ne mankis amuzaj ludoj kaj iom da dancado. Vizitis nin du esperantistoj loĝantaj en la regiono. Lu Wunsch-Rolshoven prelegis pri klimatgasa kompensado: (kompensado de produktitaj forcej-efikaj gasoj), ŝparo de energio, uzado de vojaĝrimedoj, varmigado, aĉetado-konsumado, alternativa energio (suno, vento...).

Ĉe la fino ni esprimis opiniojn pri la semajno. Resume ni povas diri, ke ĝi bone disvolviĝis kaj ni pasigis tre agrablan Pasko-tempon en la bela pejzaĝo de la Eifelmontaro, malgraŭ la malvarma vintra kaj neĝa vetero. Espereble venontjare la printempo venos ĝustatempe por povi ĝui vekiĝantan naturon kaj sunplenajn tagojn.

Liba Gabalda

Renkontighoj
Esperanto en Europo
 

Lingvopolitiko, Esperanto en Europo
Letero al Federacia Prezidento Gauck

2013-03-05

auf deutsch

La asocio EsperantoLand skribis al la germana Federacia Prezidento Joachim Gauck, okaze de ties parolado pri Eŭropo en la 22-a de februaro. Gauck tiam rekomendis "uzeblan anglan" por ĉiuj.

En la letero al Gauck interalie estas starigita la demando, ĉu koncentriĝo je la angla povas sufiĉi; ekzemple la german-franca dialogo estus malfacile imagebla en la angla.

Oni pripensu, ĉu vere ĉiu feliĉiĝu laŭ unu maniero. Krome koncentriĝo je la angla subtenas lingvostaĝojn en la angla lingvoregiono, "kulturaj aĵoj kiel filmoj kaj libroj venas ĉefe el la angla lingvoregiono, ĉar tiam oni povas ilin pli facile prijuĝi, traduki kaj kompreni", konstatas la letero. Tia unuflanka orientiĝo de lingvostaĝoj, de la tradukita literaturo kaj de la filmoj bedaŭrinde ne servas la eŭropan kulturan interŝanĝon.

Gauck konstatis, ke ĝis nun ne jam ekzistas komuna eŭropa publiko. EsperantoLand metas la demandon, ĉu ne venis la tempo esplori pri la kaŭzoj de tio - ja la anglan oni jam subtenas kaj postulas ekde jardekoj. Eblajn kaŭzojn la asocio EsperantoLand vidas unuflanke en la altaj tempobezono kaj kostoj necesaj por la angla - ofte mil instruhoroj aŭ pli; Esperanto bezonas nur trionon de tio.

Aliflanke laŭ la letero Esperanto signifas pli grandan internaciecon ol la angla, ĉar Esperanton oni povas plustudi kaj paroli tute bone en ĉiu eŭropa lando.

La letero ne pledas por aparta subteno de Esperanto, sed petas la Federacian Prezidenton engaĝiĝi por samrajta traktado de Esperanto kompare kun aliaj lingvoj.

Laŭ la letero cetere apenaŭ ekzistas grupo en Eŭropo, kiu havas pli da sperto kun eŭropa interkompreniĝo kaj montras pli da engaĝiĝo por la dialogo inter la civitanoj de la diversaj ŝtatoj ol la Esperanto-komunumo. La letero finiĝas per: "Popola interkompreniĝo estas nia deziro ekde la publikigo de Esperanto en 1887 – lingve interkompreniĝi kaj kompreni unu la alian, trans limoj, tuteŭrope kaj tutmonde."

Lingvopolitiko
Esperanto en Europo
 

Lingvopolitiko, Esperanto en Europo
Esperanto-grupo en la pola parlamento

2013-02-24

En Pollando formiĝis Parlamenta Grupo Apoganta Esperanton; la unua kunsido okazis la 19-an de februaro. En la agadplano por la nuna jaro troviĝas planitaj renkontoj kun reprezentantoj de Eŭropa Komisiono kaj la pola ministro pri kulturo; krome la grupo planas esplori eblecojn por enkonduki Esperanton en la edukan sistemon. Prezidanto de la grupo estas prof. Edmund Wittbrodt.

Jen la protokolo de la unua kunsido:

Kunsido de la Parlamenta Grupo Apoganta Esperanton
la 19-an de februaro 2013

1. Informo pri formala kreiĝo de la Parlamenta Grupo, elekto de la estraro kaj akcepto de regularo.

2. Informo pri akcepto, far’ Senata Prezidantaro, de sciigo pri kreiĝo de la Parlamenta Grupo Apoganta Esperanton.

3. Postulata agadplano por la kuranta jaro:
1. renkonto kun reprezentantoj de la Pola Asocio Eŭropo-Demokratio-Esperanto kun celo difini iliajn dezirojn, kampojn de kunlaboro kaj helpeblecojn flanke de la Parlamenta Grupo.
2. renkonto kun la direktoro de la Ambasado de Eŭropa Komisiono por Pollando, sinjorino Ewa Synowiec, kaj priparolo de eblecoj kunorganizi en la Ambasadejo simpozion dediĉitan al Esperanto (ekz. en majo, proksime al dato de solena celebrado de Tago de Eŭropo).
3. renkonto kun la Ministro pri Kulturo kaj Nacia Heredaĵo por interkonsenti eblecojn enskribi Esperanton sur Landan Liston de Nemateria Kultura Heredaĵo.
4. diagnozado pri eblecoj enkonduki Esperanton pere de edukado (ŝancoj, kampoj, rimedoj) – interkonsente kun la Ministerio pri Edukado (flanke de la Apoganta Grupo – ekorganizo de konkurso por lernejoj, dediĉita samtempe al Esperanto kaj ĝia Kreinto).
5. disvastigo de la lingvo Esperanto – renkontoj kun la membroj de Eŭropa Parlamento, ebleco organizi en la Eŭropa Parlamento ekspozicion „125 jaroj de Esperanto”, kiu estis inaŭgurita oktobre 2012 j. en Pola Senatejo.

subskribo
(prof. d-ro Edmund Wittbrodt)


( Foto de prof. Wittbrodt el vikipedio, laŭ la kondiĉoj tie notitaj)

[Eduardo Kozyra, EDE-pl]

Lingvopolitiko
Esperanto en Europo
 

© EsperantoLand

18-a Novjara Renkontiĝo 2019/20 en Wiesbaden

La dekoka Novjara Renkontiĝo (NR) de EsperantoLand okazos de la 27-a de decembro 2019 ĝis la 3-a de januaro 2020 denove en Wiesbaden - 40 km okcidente de Frankfurto ĉe Majno. Ni atendas denove proksimume 200 gastojn - inter ili kiel kutime sesdeko da infanoj kaj junuloj. Okazos apartaj programeroj por junuloj kaj junaj plenkreskuloj inter 12 kaj 25 jaroj (ĉefe 14 ĝis 20) sub la nomo "Novjara Internacia Semajno" (NIS). plu

 

579 Esperanto-grupoj el la tuta mondo

Esperanto-novajhoIntertempe 579 lokaj Esperanto-grupoj troviĝas sur la grupaj mapoj de EsperantoLand. De Kordobo en Argentino ĝis la Amikeca Klubo de Hararo en Zimbabvo Esperanto-parolantoj en trideko da landoj ĝojas pri vizitantoj el eksterlando. plu

 

Renkontiĝoj kaj aranĝoj sur mapoj

Esperanto-novajhoSur la tutmondaj mapoj de EsperantoLand eblas trovi kaj enmeti informojn pri renkontiĝoj kaj aranĝoj en la tuta mondo. plu

 

Retuma rekomendo "Le Monde Diplomatique" en Esperanto

Esperanto-novajhoLa reta eldono de la monata gazeto "Le Monde Diplomatique" de kelka tempo estas legebla ankaŭ en Esperanto. plu

 

Retuma rekomendo
Ĉiutagaj mondnovaĵoj en Esperanto

Esperanto-novajhoĈiutage ĉirkaŭ tri mondajn novaĵojn en Esperanto oni povas legi kaj ankaŭ aŭdi ĉe la retopaĝoj de la Ĉina Radio Internaciaplu