EsperantoLand-aranĝoj

 

10-a "Novjara Internacia Semajno" (NIS) 
27-a de decembro 2018 ĝis 3-a de januaro 2019 (ĵaŭdo ĝis ĵaŭdo)
en Wiesbaden, 40 km okcidente de Frankfurto/Majno
"Festi novjare"

2018-10-17

Paralele al la 17-a Novjara Renkontiĝo (NR) okazos la naŭa
Novjara Internacia Semajno (NIS)
por junuloj kaj junaj plenkreskuloj.

Intertempe 24 junuloj kaj junaj plenkreskuloj (inter 12 kaj 35 jaroj)
aliĝis al NR/NIS 2018/19.

Entute estas
133 aliĝoj, el kiuj 72 el eksterlando (10 landoj).

Kiu jam aliĝis al la jarfinaj NIS kaj NR 2018/19?

Novjara Internacia Semajno (NIS) Lingvo-kursoj
Kotizoj Nura programpartopreno Kondiĉoj Aliĝilo/informpetilo

  Teatro Wiesbaden ´


Adreso de la 10-a NIS 2018/19:
Jugendherberge Wiesbaden
Blücherstr. 66-68
65195 Wiesbaden
Telefono de la domadministrantoj:
0611 44 90 81 (el eksterlando +49 611 44 90 81)
(Organizantoj, poŝtelefono: 0173-162 90 63, +49-173-162 90 63)

Trajnstacio: Wiesbaden Hauptbahnhof, je 2,5 km de nia ejo; Trajnhoraro.

Tramo/buso ekde la ĉefa stacidomo de Wiesbaden.
Prenu buson n-ro 14 kaj eliru ĉe la stacio 'Gneisenaustrasse' (sepa stacio, post proks. 9 minutoj); de tie estas kelkaj metroj piede, laŭ Blücherstrasse. Jen la bus-horaro.

Mapo ĉe Google. OpenStreetService

Flughavenoj

 • Frankfurt Airport City (aŭ "Frankfurt International", FRA). Flughoraro.
 • "Frankfurt Hahn" (HHN, 90 km okcidente de Wiesbaden). Flughoraro.

Komenco de la renkontiĝo per la vespermanĝo en la 27-a de decembro, ĉ. 18-a horo. Fino per la matenmanĝo en la 3-a de januaro. Alveno de partoprenantoj prefere inter la 14-a kaj la 18-a horo en la komenca tago aŭ laŭ interkonsento en la postaj tagoj.

Kion kunporti? 

Ekzemple:

 • Por la unua vespero tipaj manĝaĵoj kaj trinkaĵoj, se vi ŝatos interŝanĝi tion; estus bele, se vi povus anonci sur la renkontiĝa Facebook-paĝo, kion vi planas alporti (por eviti 10 samspecajn kristnaskajn kukojn... Kaj se vi ne anoncos, la mondo ankaŭ ne pereos...)
 • Taŭgaj vestoj kaj ŝuoj por malvarmo kaj pluvo
 • Eble tablotenisludiloj kaj -pilkoj
 • Eble naĝaĵoj (naĝvestoj ktp.), se vi ŝatos ekskursi al naĝejo
 • Eble ludoj, se vi ŝatas ludi
 • Eble muzikiloj kaj muziknotoj, se vi ŝatas muziki
 • Eble manlaborkitelo aŭ alia taŭga vesto (por kelkaj manlaboroj)
 • Eble kuradŝuoj, se vi ŝatos kuradi kun aliaj
 • Bonan humoron - aŭ almenaŭ pretecon bonhumoriĝi :-)


Novjara Internacia Semajno (NIS)

Kutime dudeko ĝis trideko da junuloj kaj junaj plenkreskuloj partoprenas en NIS - plejparte inter 14 kaj 25 jaroj. NIS establiĝis kiel novjara aranĝo por tiu celgrupo ĉe la okcidenta limo de Germanio, kvankam malgranda.

Libertempo kaj amuzo

Kutime la programo de NIS ne estas tre fiksita; ĝi plejparte decidiĝas surloke. Certe estos denove multa komuna ludado. Estos en la komuna kadro de NIS kaj NR ankaŭ pli "seriozaj" programeroj kiel prelegoj, diskutrondoj, laborgrupoj kaj lingvokursoj kun konversacio. NIS okazas en la sama domo kiel NR; ni rezervas ĉambrojn kaj kunvenejojn en unu koridoro por la NIS-anoj por plifaciligi la kunestadon.

Internacia partoprenantaro

La partoprenantoj de la "Novjara Internacia Semajno" (NIS) venas grandparte el eksterlando, interalie pro la proksimeco de la renkontiĝejo al Francio, Belgio kaj Nederlando, kaj tio kreas bele internacian etoson.

Koncertoj

Ankaŭ ĉi-foje ni planas havi plurajn koncertojn de konataj aŭ malpli konataj Esperanto-muzikistoj. Jam fiksita estas koncerto de Gijom' kaj Laurent.

Pliaj vesperoj

Krome estos fabela kaj internacia vesperoj, muzikaj prezentoj de unuopaj partoprenantoj kaj - kompreneble - silvestra festo kun bufedo kaj diskoteko.

Lerni Esperanton en EsperantoLando 

Ĉiuj konsentas, ke plej bone oni lernas lingvon en la koncerna lando - Esperanton oni bone lernas en EsperantoLando. Ankaŭ ĉi-foje ni ofertos iom intensan kurson por komencantoj en la unuaj tagoj de la aranĝo (28a kaj 29a de decembro); progresantoj ĝuos lingvan subtenon kaj estos konversacia rondo. Tiel eblos dum unu renkontiĝo lerni la lingvon kaj tuj ekapliki ĝin en internacia rondo - aŭ plulerni ĝin post baza kurso kaj fari la unuajn paŝojn en tiu multnacia ĉirkaŭaĵo. (La plimulto de la partoprenantoj estos spertaj Esperanto-parolantoj.)

Programo de NR/NIS

Se vi partoprenos en NIS, kompreneble vi povos partopreni ankaŭ en la programo de NR.

Tranoktado Wiesbaden_kvarlita_chambro

Ĉiuj ĉambroj - kutime kvar- ĝis seslitaj - disponas pri propra banĉambro kun duŝo kaj necesejo.

Estas tablotenisejo, tablofutbalo kaj multaj aliaj ludiloj. Ni certe trapasos belajn tagojn en la agrablaj salonoj de la domo kaj en la kafejo kaj vespera renkontejo.

Wiesbaden_JunularaGastejoRenkontiĝejo proksime al la urbocentro

La renkontiĝejo troviĝas en malgranda parko kun sportejo. La centro de la urbo estas en piedira distanco de kvaronhoro.

Ĉu vi interesiĝas?

Tiam plenigu la retan aliĝilon aŭ sendu retmesaĝon aŭ leteron al

EsperantoLand e. V.
Lu Wunsch-Rolshoven
Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus
10551 Berlin
Germanio
Kontakto

lu.esperantolandgmx.de

Telefono +49-30-685 58 31 (en Germanio 030-685 58 31)
Poŝtelefono +49-173-162 90 63 (en Germanio 0173-162 90 63)

Eble vi ne volas tuj aliĝi, sed ŝatus havi aldonajn informojn. Ni volonte respondos al viaj demandoj. Kaj kompreneble ni ĝojos, se vi informos aŭ eĉ varbos viajn amikojn, konatojn aŭ klubanojn.

 

Novjara Internacia Semajno (NIS) Lingvo-kursoj
Nura programpartopreno Kondiĉoj

Kotizoj 2018/19

(La kotizoj de postaj periodoj eventuale ŝanĝiĝos.)

Ĉiuj kotizoj en eŭroj (EUR)

Plena kotizo

La baza plena kotizo por sep tagoj inkluzive de silvestro estas:

Aliĝo ĝis 25a de majo 23a de julio 24a de sept. 25a de nov. poste
5 ĝis 17 jaroj 185
18 ĝis 27 195 210 220 240 250
ekde 28 jaroj 290 310 320 330 350

(Aĝo je la komenco de la renkontiĝo; kvar- ĝis sespersonaj ĉambroj)

La kotizo validas por kvar- ĝis sespersona junula ĉambro; duŝo kaj necesejo en la ĉambro.

En familia ĉambro (gepatroj kun infanoj) kaj same en dupersona ĉambro la kotizo estas 70 eŭrojn pli alta.

La kotizo inkluzivas la manĝojn kaj la tranoktadon (inkl. de litotolaĵo kaj mantukoj), la programon (sen la ekskursoj) kaj la silvestran feston kun bufedo.

Aldono por dupersona ĉambro (aŭ por familia ĉambro): 70 eŭroj (10 eŭroj tage).

Aldono por unupersona ĉambro kun duŝo kaj necesejo: 175 eŭroj por 7 tagoj (25 eŭroj tage).

Disdono de la ĉambroj laŭ disponeblo.

Rabato por eksterlande loĝantaj partoprenantoj (Eŭropo): 14 eŭroj (2 eŭroj tage).
Rabato por ekstereŭrope loĝantaj partoprenantoj: 42 eŭroj (6 eŭroj tage).

Partatempa partopreno

La kotizo estas por la unua tago 22 % de la kompleta kotizo; la postaj tagoj kostas po 13 % de tiu sumo.

  Novjara Internacia Semajno (NIS) Lingvo-kursoj
Kotizoj por plenpagantoj Kondiĉoj Aliĝilo/informpetilo

Nura programpartopreno

La partopreno (sen la manĝoj) estas senkosta por homoj el la regiono (ĝis 50 km de la renkontiĝejo) kaj por junuloj sub 18 jaroj; bv. aliĝi prefere baldaŭ.

Por aliaj homoj la baza kotizo por unu programtago por plenkreskulo sen manĝoj kaj sen tranoktado estas 10 eŭroj. Tiu kotizo ne validas, se vi volas nur mallonge viziti la kunvenon; bv. taksi mem laŭ via bontrovo.

Kutimaj manĝoj tagmeze kaj vespere kostas 7 eŭrojn.

Silvestro (sen tranoktado)

Partopreno en la silvestra festo kostas 30 eŭrojn, el kio 28,50 eŭroj por la silvestra bufedo kaj 1,50 eŭroj por la posta festo (15 eŭroj ekde 4 ĝis 17 jaroj, el kio 14 eŭroj por la bufedo kaj 1 eŭro por la posta festo).

 

Novjara Internacia Semajno (NIS) Lingvo-kursoj
Kotizoj Nura programpartopreno Aliĝilo/informpetilo

Ĝeneralaj informoj

Antaŭpago: Por ĉiu plenpaganto 50 eŭroj, por ĉiu partoprenanto nur de la programo 20 eŭroj; la plena kotizo, se ĝi estas malpli granda.

Kotizpago: Estos praktike, se vi povos pagi duonon de la kotizo ĝis la 15-a de septembro (aŭ baldaŭ post via aliĝo), la reston ĝis la 20-a de novembro. Tiel vi helpos al nia financa administrado.

Aliĝdato: Ni kalkulas la aliĝdaton laŭ la retpoŝta aŭ telefona aliĝo; bv. baldaŭ poste forsendi la antaŭpagon (sed ne maltrankviliĝu, se ial ne funkciis; se vi poste antaŭpagas, ni tamen kalkulos la originan aliĝdaton). La aliĝo firme validas nur post la alveno de la antaŭpago kaj post nia persona konfirmo (ne sufiĉas la aŭtomata kontrola sendado de viaj datumoj).

Malaliĝo ĝis la 30-a de julio: Repago de via kompleta aliĝkotizo sen subtraho. Malaliĝo ĝis la fino de novembro: Subtraho de 30 eŭroj por ĉiu aliĝinto. Poste/neanoncita nealveno: Neniu repago de la aliĝkotizo; necesos pagi eventuale kostojn de la domo. Kaze de malsano k.s. ni kutime repagas la plenan aliĝkotizon.
Ni vin tre petas informi nin pri eventuala neveno por eviti senutilajn elspezojn.
Transdono al alia persono (skribe aŭ retpoŝte!): Neniu subtraho; pagendas laŭ la nova aĝokategorio, sed minimume la sama sumo kiel la unua aliĝinto.

Loĝado: Se aliĝas pli da homoj ol estas lokoj en la renkontiĝejo mem, ni provas loĝigi kelkajn homojn en najbara(j) hotelo(j) aŭ simile. Kutime tiam ni tie loĝigas ĉefe solulojn kaj parojn, unue partatempajn partoprenantojn.

Bv. ne konsumi eksterdome aĉetitajn trinkaĵojn! La favora prezo de la domo baziĝas je tio, ke la gastoj aĉetas siajn trinkaĵojn (kaj manĝetaĵojn) ĉe la bufedo de la domo. La domo do malpermesas kunporti kaj konsumi proprajn manĝaĵojn aŭ trinkaĵojn; se la gastoj tion ne respektas, necesas aldonpagi al la domo. Kompreneble la unua vespero kun kunportitaj internaciaj manĝaĵoj estas escepto de tiu regulo.

La ekskursoj estos aparte pagendaj. La litotolaĵoj kaj mantukoj estas inkluzivitaj.

Rabatojn ni donos al programkontribuantoj kaj helpantoj laŭ interkonsento.

Rabato por eksterlande loĝantaj partoprenantoj (Eŭropo): 14 eŭroj (2 eŭroj tage).
Rabato por ekstereŭrope loĝantaj partoprenantoj: 42 eŭroj (6 eŭroj tage).

 

Novjara Internacia Semajno (NIS) Lingvo-kursoj
Kotizoj Nura programpartopreno Kondiĉoj

Aliĝilo/informpetilo

(Vi povas aliĝi aŭ ĉi tie aŭ en la NR-aliĝilo, sendepende de via aĝo. Familioj kaj aliaj grupoj povas kune aliĝi en unu el la du aliĝiloj.)

Bonvolu plenigi la ĉi-sekvan formularon. Se vi sube enmetas vian retpoŝtan adreson, vi aŭtomate ricevos la konfirmon de viaj enmetitaj datumoj.
 
Mi/ni aliĝas kiel plenpaganto(j).
Mi/ni partoprenos nur la programon.
Mi/ni petas pliajn informojn. (Vidu sube "Rimarkoj/demandoj")
 
Partopreno de ĝis (plentempa: 12-27/01-03)
 
Tranoktado
Mi ŝatus loĝi en unupersona ĉambro (kun duŝo/necesejo).
Mi/ni ŝatus loĝi en dupersona ĉambro (kun duŝo/necesejo).
Ni ŝatus komune loĝi en tri-/kvar-/kvin-/sespersona ĉambro (kun duŝo/necesejo, sen aliaj homoj).
Mi/ni ŝatus loĝi en tri-/kvar-/kvin-/sespersona ĉambro (kun duŝo/necesejo, kun aliaj homoj).
Ni ŝatus loĝi en diversaj ĉambroj (ekz. gepatroj kaj infanoj).
Mi/ni loĝos aliloke.
 
Mi/ni ŝatus loĝi sola(j) en la ĉambro.
Mi/ni akceptas loĝi kun alia(j) de la sama sekso.
Mi/ni akceptas loĝi kun alia(j) de alia sekso.
Mi/ni volas/pretas loĝi dise aŭ kun la indikita(j) persono(j); vidu sube.
 
Eventuala rimarko pri la ĉambro
(Ekz. "en sama ĉambro kiel ...", "apud la ĉambro de ...", "mi ronkas"...)
 
Manĝo
Ŝatus manĝi vegane (nombro da personoj)
Ŝatus manĝi vegetare (nombro da personoj)
Kelkfoje vegetare/kelkfoje ne (nombro da personoj)
Ĉiam nevegetare (nombro de personoj)
 
Specialaj manĝodeziroj
Se vi havas specialan deziron pri la manĝoj (ekz. sen gluteno, sen laktaĵoj...), tiam bv. informi pri tio sube ĉe "Rimarkoj/demandoj"; en la domo kutime necesos aparte peti pri via manĝo ĉe servisto.
 
Personaj datumoj
(En la papera programbroŝuro publikiĝos - se vi ne petas ion alian - nomoj, retpoŝta kaj poŝta adresoj kun fiksdrata tel.-n-ro; ĉe infanoj la naskiĝjaro. Profesio kaj interesoj servas nur por pli bone kunmeti la programon.)
Bv. nepre enmeti la informojn markitajn par steleto *.

Persona nomo* (1)
Familia nomo*
Profesio; interesoj
Retpoŝta adreso por korespondado
Bonvolu indiki retpoŝtan adreson por faciligi la kontakton!
Plurajn retadresojn disigu per komo, ',' .
Naskiĝdato (bv.: jjjj-mm-tt)
vira ina
 
Persona nomo* (2)
Familia nomo*
Profesio; interesoj
Retpoŝta adreso (nur se alia)
Naskiĝdato (jjjj-mm-tt)
vira ina
 
Persona nomo* (3)
Familia nomo*
Profesio; interesoj
Retpoŝta adreso (nur se alia)
Naskiĝdato (jjjj-mm-tt)
vira ina
 
Persona nomo* (4)
Familia nomo*
Profesio; interesoj
Retpoŝta adreso (nur se alia)
Naskiĝdato (jjjj-mm-tt)
vira ina
 
Persona nomo* (5)
Familia nomo*
Profesio; interesoj
Retpoŝta adreso (nur se alia)
Naskiĝdato (jjjj-mm-tt)
vira ina
 
Partopreno en Esperanto-kurso
Bv. indiki, kiu eventuale volas partopreni en kia kurso (komencantoj/progresantoj/konversacio); eble informu pri la lingva nivelo.
 
Strato, n-ro*
Poŝtkodo*
Urbo*
Regiono/provinco (eble)
Lando*
Telefono(j) (internacie)
(ekz. +49-30-685 58 31)
Poŝtelefono
(ekz. +49-173-162 90 63)
Telekopiilo
 
Mi/ni alvenos per trajno.
Mi/ni alvenos per buso.
Mi/ni alvenos per aŭto.
Mi/ni alvenos per aviadilo.
 
Mi/ni antaŭpagas por ĉiu plenpaganto 50 eŭrojn (kaj por ĉiu nura programpartoprenanto sen loĝado 20 eŭrojn) al la sekva konto (ĉe mallonga partopreno necesas pagi nur la kotizon); la reston mi/ni pagos ĝis la 20-a de novembro.
Konto-n-ro IBAN: DE07 2501 0030 0259 6583 01, internacia banka kodo - BIC: PBNK DE FF, EsperantoLand e. V. ĉe "Postbank Hannover"
eold-g, EsperantoLand, ĉe Flandra Esperanto-Ligo (FEL)
eold-g, EsperantoLand, ĉe Universala Esperanto-Asocio (UEA)
Bonvolu indiki "Novjara Internacia Semajno".
 
Eventuala programkontribuo
Mi/ni ŝatus kontribui al la programo per ...
(ekz. prelego, kurso, muzikaĵo, teatraĵ(et)o, promen- aŭ ekskursgvidado, kafeja servo aŭ io alia). Bv. eble indiki, se vi jam scias: Daŭro de la programero, ofteco, preferata tempo, bezonataj iloj, kelklinia priskribo. Grandan antaŭdankon!
 
Rimarkoj/demandoj
kaj (ret)adresoj de homoj, kiujn ni invitu al la Novjara Internacia Semajno (NIS)
 
Kiel vi eksciis pri NIS?
(Ekzemple per la retlisto "...", en la retpaĝo "...", el kalendaro de Esperanto-renkontiĝoj en "...", en la renkontiĝo "...", per amikoj/konatoj, per alia vojo, nome ...)
 
 
Mi/ni permesas, ke la enmetitaj datumoj estas enmemorigataj en komputilo.
 
Mi/ni konsentas, ke fotoj kaj filmoj registrataj dum la renkontiĝo, kie mi/ni videblas, estos publikigataj en la retpaĝaro de EsperantoLand au en aliaj retpaĝaroj au publikaĵoj.
 
Informante pri la Novjara Internacia Semajno vi rajtas mencii min/nin kiel partoprenonto(j)n sur la paĝo "Kiu jam aliĝis?".
 
Bv. enmeti la vorton ZamXenhof sen X (por eviti sendadon de aŭtomate produktataj mesaĝoj)

 

Kiu jam aliĝis al 10-a NIS kaj al 17-a NR?

Novjara Internacia Semajno (NIS) Lingvo-kursoj
Kotizoj Nura programpartopreno Kondiĉoj Aliĝilo/informpetilo

EsperantoLand e. V.
Louis Ferd. v. Wunsch-Rolshoven
Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus
10551 Berlin
Germanio
Kontakto

Telefono:+49-30-6 85 58 31,  en Germanio: 030-685 58 31
Poŝtelefono:+49-173-162 90 63,  en Germanio: 0173-162 90 63

al la ĉefpaĝo (en Esperanto)

supren

 
© EsperantoLand