EsperantoLand-aranĝoj

 

 

NR Novjara Internacia Semajno (NIS) Kion kunporti? Programo Lingvo-kursoj
Kotizoj Nura programpartopreno Kondiĉoj Aliĝilo/informpetilo

2021-12-22

NR 2021/22 NE POVOS OKAZI!

Sekve de la ĵusaj politikistaj decidoj pri la kronvirusa pandemio ne povos okazi la planita 19a NR 2021/22. Oni anoncis la malpermeson de privataj kunvenoj de pli ol dek homoj.

Ni tre esperis ke ĉi-jarfine ni denove povos revidi niajn amikojn kaj konatojn - sed vane. Ankaŭ la dua provo de 19-a NR ne okazos - ni do trian fojon provos fine de 2022. Ĉio ĉi-supre sekve estas malnova kaj malaktuala - historia :-o


Necesos ĉi-jare respekti kelkajn regulojn ligitajn al la kronvirusa epidemio:
Plenkreskuloj devos aŭ esti vakcinitaj aŭ havi kuracistan konfirmon, ke vakcinado ne rekomendindas, aŭ esti resaniĝintaj. Junuloj inter 6 kaj 17 jaroj devos esti testitaj antaŭ la renkontiĝo. Ne estas reguloj por infanoj ĝis 5 jaroj. Por la sekureco de la kunveno ankaŭ ĉiuj plenkreskaj partoprenantoj devos testiĝi antaŭ la renkontiĝo.

Krome necesos surhavi maskon, dum oni iras en la domo kaj kutime en la seminariejoj. Kontraste sidante en la manĝejo, en la gufujo/kafejo/drinkejo aŭ en la koridoroj masko ne necesas.
Detaloj ĉe Kondiĉoj


La dekoka NR (Novjara Renkontiĝo) okazis en Wiesbaden, dum la semajno ĉirkaŭ la - bedaŭrinde - jam antaŭpasinta jarfino. Partoprenis 212 homoj el deko da landoj.

La deknaŭa NR ĉi-jarfine okazos - se ĉio iros laŭplane - denove en la sama urbo, Wiesbaden,
iom okcidente de Frankfurto/Majno (Frankfurt/Main).
Necesos respekti la tiam validajn ŝtatajn dekretojn, kies precizan enhavon bedaŭrinde oni nun ne jam povas detale scii...

Jen filmeto, Wiesbaden el la aero
(9:44 min.; eblas meti al duobla rapideco)

Samtempe kaj samdome okazos laŭplane la speciala aranĝo
por junuloj kaj junaj plenkreskuloj:
Novjara Internacia Semajno, NIS

Ĝis la 23-a de aŭgusto (2021) venis 52 aliĝoj por NR kaj NIS, el kiuj 25 el eksterlando, 15 infanoj kaj junuloj.

Kiu volas partopreni en la venontaj
NR 2021/22 kaj NIS 2021/22 ?
Kiu volis partopreni pasintjarfine en
NR 2020/21 kaj NIS 2020/21 (kaj supozeble ŝatos ankaŭ ĉi-jarfine partopreni)?

Ĉiam bela: Kanto pri NR (Ĵomart kaj Nataŝa) (mp3, 4,6 MB).
Kaj jen kun la teksto ĉe Youtube por Karaoke-kantado


La ĉi-subaj informoj estas nun aktualigitaj
por la venonta 19-a NR (dua provo) en Wiesbaden
(poste ankaŭ por NIS).

  Teatro Wiesbaden

18-a NR 2019/20, Wiesbaden
212 Partoprenantoj

17-a NR 2018/19, Wiesbaden
216 Partoprenantoj

16-a NR 2017/18, Saarbrücken
Raporto en revuo Esperanto,
feb. 2018, p. 43
Fotoj de Jeong-ok
kaj de Amri
201 Partoprenantoj

15-a NR 2016/17, Saarbrücken
Raporto en La Ondo de Esperanto
Partoprenantoj

14-a NR 2015/16, Saarbrücken
Raporto en La Ondo de Esperanto
Partoprenantoj

13-a NR 2014/15, Bitburg
Raporto en La Ondo de Esperanto
Partoprenantoj

12-a NR 2013/14, Saarbrücken
Raporto ĉe ni kaj
en La Ondo de Esperanto
Partoprenantoj

11-a NR 2012/13, Xanten
Raportoj (Ondo de Esperanto, Usona Esperantisto (titolpaĝo kaj teksto de Arlyn))
Gazetara eĥo
Bildoj Partoprenantoj

10-a NR 2011/12, Bitburg
Raporto Bildoj Partoprenantoj

9-a NR 2010/11, Saarbrücken
Raporto Gazetara eĥo Bildoj Partoprenantoj
Komentoj de partoprenintoj

8-a NR 2009/10, Saarbrücken
Raporto Gazetara eĥo Bildoj Partoprenantoj

7-a NR 2008/9, Frankfurto/Majno
Raporto Gazetara eĥo Bildoj Partoprenantoj
Programo Superrigardo Infana

6-a NR 2007/8, Föckinghausen
Raporto Bildoj Partoprenantoj

5-a NR 2006/7, Trier/Mosel
Raporto Bildoj Partoprenantoj

4-a NR 2005/6, Frankfurt/Main
Raporto Bildoj Partoprenantoj

3-a NR 2004/5, Marienburg/Mosel
Partoprenantoj

2-a NR 2003/4, Tecklenburg
Bildoj Partoprenantoj

1-a NR 2002/3, Fürstenberg/Havel
Raporto Bildoj Partoprenantoj


Adreso de la 19-a NR 2021/22:
Jugendherberge Wiesbaden
Blücherstr. 66-68
65195 Wiesbaden
Telefono de la domadministrantoj:
0611 44 90 81 (el eksterlando +49 611 44 90 81)
(NR-Organizantoj: 0173-162 90 63, +49-173-162 90 63)

Trajnstacio: Wiesbaden Hauptbahnhof, je 2,5 km de nia ejo; Trajnhoraro.

Tramo/buso ekde la ĉefa stacidomo de Wiesbaden.
Prenu buson n-ro 14 kaj eliru ĉe la stacio 'Gneisenaustrasse' (sepa stacio, post proks. 9 minutoj); de tie estas kelkaj metroj piede, laŭ Blücherstrasse. Jen la bus-horaro.

Mapo ĉe Google. OpenStreetService

Flughavenoj

 • Frankfurt Airport City (aŭ "Frankfurt International", FRA). Flughoraro.
 • "Frankfurt Hahn" (HHN, 90 km okcidente de Wiesbaden). Flughoraro.

Komenco de la renkontiĝo per la vespermanĝo en la 27-a de decembro, ĉ. 18-a horo. Fino per la matenmanĝo en la 3-a de januaro. Alveno de partoprenantoj en la komenca tago prefere inter la 14-a kaj la 18-a horo (aŭ laŭ interkonsento en la postaj tagoj).

Kion kunporti?

Unue: Kion ne kunporti? Litotolaĵojn, ĉar ili estas inkluzivitaj. Pri mantukoj ni ankoraŭ demandos.
Krome ni ĉiuj provu lasi la kronvirusojn tie, kie ili estas - kaj ne kunportu al NR. Tial:

 • Dum la du semajnoj antaŭ NR speciale atentu, ke ĉe kontaktoj kun novaj personoj vi aparte zorge respektu la distancajn kaj higienajn regulojn.
  Grandan antaŭdankon!

Kunportu ekzemple:

 • Supozeble pro la kronviruso ĉi-jarfine necesos ankoraŭ pensi pri iom da higieno:
  Ne forgesu kunporti maskojn - (kaj eble partoprenu en la maskokreado, kiu eventuale okazos komence de NR, se tiaj maskoj rajtos esti uzataj)
 • Eble seninfektigilo por viaj manoj. Seninfektigiloj kutime enhavas interalie alkoholon kaj grason, por redoni al niaj manoj; oni informas, ke por niaj manoj ne estas tro bone tre ofte per sapo lavi manojn - seninfektigilo pli bonas por la haŭto.

  --- Kaj tute ĝenerale: ---
 • Por la unua vespero tipaj manĝaĵoj kaj trinkaĵoj, se vi ŝatos interŝanĝi tion; estus bele, se vi povus anonci sur la renkontiĝa Facebook-paĝo, kion vi planas alporti (por eviti 10 samspecajn kristnaskajn kukojn... Kaj se vi ne anoncos, la mondo ankaŭ ne pereos...)
 • Taŭgaj vestoj kaj ŝuoj por malvarmo kaj pluvo
 • Eble tablotenisludiloj kaj -pilkoj, se vi volas ludi
 • Eble naĝaĵoj (naĝvestoj ktp.), se vi ŝatos ekskursi al naĝejo
 • Eble ludoj, se vi ŝatas ludi
 • Eble muzikiloj kaj muziknotoj, se vi ŝatas muziki
 • Eble manlaborkitelo aŭ alia taŭga vesto (por kelkaj manlaboroj)
 • Eble kuradŝuoj, se vi ŝatos kuradi kun aliaj
 • Eble sketiloj, se vi ŝatos iri al la glacio-sketejo
 • Kaj kunportu bonan humoron - aŭ almenaŭ pretecon bonhumoriĝi :-)


"Komune festi la Novan Jaron"

Ni invitas vin partopreni en la deknaŭa NR, en Wiesbaden, urbo iom okcidente de Frankfurto ĉe Majno. Refoje ni ŝatos ĝui agrablan etoson kun amikoj, konatoj kaj novuloj. Multaj denove estos el la meza generacio, kun aŭ sen kunuloj kaj infanoj; ankaŭ ĉi-foje ni sincere bonvenigos homojn pli aĝajn kaj pli junajn.

NR Novjara Internacia Semajno (NIS) Programo Lingvo-kursoj

Novjara Internacia Semajno (NIS)

Samtempe okazos la dekdua Novjara Internacia Semajno (NIS) por junuloj kaj junaj plenkreskuloj. Montriĝis dum la pasintaj NR/NIS, ke la kunestado de ambaŭ celgrupoj tute bone funkcias. Ni antaŭvidas ankaŭ ĉi-foje kune loĝigi la NIS-partoprenantojn. (La ceterajn koridorojn ni dividos inter familioj kun infanoj kaj pli kvietemaj unuopuloj kaj paroj.)

Internacia partoprenantaro

En la "Novjaraj Renkontiĝoj" (NR), dum la lastaj jaroj kun la "Novjara Internacia Semajno" (NIS), ĉeestas inter 150 kaj 210 partoprenantoj; ili aĝas inter kelkaj monatoj kaj naŭdeko da jaroj. Partoprenas kutime trideko da familioj kun proks. sesdek infanoj kaj junuloj. Krome ĉeestas kvindeko da unuopuloj kaj paroj sen infanoj. Ili loĝas en deko da landoj - feliĉe du trionoj venas el eksterlando kaj kreas bele internacian etoson. Al tiu kontribuas ankaŭ, ke por trideko da infanoj kaj junuloj Esperanto estas denaska lingvo.

NR Novjara Internacia Semajno (NIS) Programo Lingvo-kursoj
Kotizoj Nura programpartopreno Kondiĉoj Aliĝilo/informpetilo

al la ĉefpaĝo (en Esperanto)

supren

 
© EsperantoLand